Veelgestelde vragen

Zit je na het doornemen van onderstaande info nog een vraag? Bezorg ze ons via ... en we geven je zo snel mogelijk een antwoord. Deze lijst wordt voortdurend geüpdatet op basis van jouw vragen en bedenkingen.

 

 

terug naar boven Algemene vragen

Hoe definieert de overheid een mogelijke coronapatiënt?

De laatste gevalsdefinitie vind je steeds op https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/COVID19/Gevalsdefinitie.pdf

 

 

Welke maatregelen kan ik zelf treffen?

Hou steeds deze tips in het achterhoofd om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Was regelmatig je handen
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte

 

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden
 • Probeer een afstand te houden van 1,5 meter
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn

 

Voor uitgebreide informatie, raadpleeg de overheidswebsite https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

 

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als je toch koorts hebt, hoest of kortademig bent, blijf meteen thuis. Probeer zo min mogelijk met anderen in contact te komen om het virus niet verder te verspreiden. Bel je huisarts en vermeld de symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of meteen naar de dienst spoedgevallen. De huisarts bepaalt of je thuis kan uitzieken of toch naar het ziekenhuis moet.

 

 

Hoe praat ik met mijn kinderen over het coronavirus?

Voor tips over hoe je het coronavirus moet aanbrengen bij je kinderen, surf naar onze pagina bestemd voor kinderen en jongeren.

 

 

Hoe ga ik gezond om met 'fake news'?

Hier kan de website van Gezondheid en Wetenschap een goede leidraad bieden. Elke dag nemen ze mediagenieke artikels en posts onder de loep en bieden ze de nodige duiding. Bekijk het zelf en surf naar https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media. Ook de rubriek 'Check' op de website van VRT NWS houdt zich bezig met het ontkrachten van allerlei mythes: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/dossiers/2020/02/check/

 

 

Wat zijn de richtlijnen voor mensen met een verlaagde immuniteit? Krijgen zij een extra vaccin?

Aanvullen worden mensen met een verlaagde immuniteit vanaf 12 jaar vanaf medio september 2021 opgeroepen voor een derde vaccin, om hen zo optimaal tegen het virus te beschermen. Lees hier meer.

 

terug naar boven De werking van het ziekenhuis

Wanneer kan ik de kledij en het wasgoed van mijn naaste ophalen?

Vanaf zaterdag 7 november wijzigen de uren voor het brengen en afhalen van kledij en linnen van de patiënten op campi Virga Jesse en Salvator. Vanaf dan kan dit elke dag tussen 14u en 18u (in plaats van tussen 16u en 20u).  

 

Voor campus St. Ursula blijft dezelfde regeling standhouden. Daar kan je kledij en linnen brengen en ophalen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13 en 17u.

 

 

Waar kan ik zien welke activiteiten (raadplegingen, onderzoeken, ingrepen) doorgaan?

Onze medische staf werkt een exacte lijst uit van de activiteiten die wel nog kunnen doorgaan. Volg hier steeds de laatste stand van zaken.

 

 

Wat is het huidige bezoekbeleid?

We laten weer bezoek toe, maar dit onder gecontroleerde omstandigheden om ieders veiligheid te verzekeren. Lees er hier alles over.

 

 

Hoe kan ik op bezoek komen? 

Vanaf nu kan je zelf een gepast moment voor je bezoek inplannen via onze online bezoekersmodule. Meer informatie over hoe je dit doet, vind je hier. Vergeet ook zeker niet om onze richtlijnen te raadplegen.

 

Ik kom terug uit een rode zone. Mag ik naar het ziekenhuis komen voor een bezoek?

Kom je terug uit een zone die door de FOD Buitenlandse zaken “rood” is ingekleurd? Dan blijf je, zoals de overheid voorschrijft, in quarantaine en kom je niet naar het ziekenhuis voor een bezoek. Dit geldt bovendien voor ALLE hoogrisico-contacten. Wat een hoogrisico-contact precies is, lees je hier

 

 

 

Ik kom terug uit een rode zone. Mag ik naar het ziekenhuis komen als begeleider?

Kom je terug uit een zone die door de FOD Buitenlandse zaken “rood” is ingekleurd? Dan blijf je, zoals de overheid voorschrijft, in quarantaine en kom je niet mee naar het ziekenhuis als begeleider. Dit geldt bovendien voor ALLE hoogrisico-contacten. Wat een hoogrisico-contact precies is, lees je hier.

 

 

Ik kom in het ziekenhuis als een extern professional (tolk, veiligheidsagent, gezondheidsmedewerker, consultant, ...). Welke regels gelden voor mij?

Externe professionals zijn enkel toegelaten in de gebouwen van het Jessa Ziekenhuis als hun fysieke aanwezigheid strikt noodzakelijk is voor een klinische activiteit, patiëntenzorg, technisch opdrachten, contractuele verplichtingen, wettelijke commissies, leveringen, projectwerk, politie- of bewakingsactiviteiten, tolken, verwijzers, klinische studies, enz. Je leest hier alles over het verloop en de voorwaarden waaraan je dient te voldoen.

 

 

Ik/een dierbare lig/t in het ziekenhuis met het coronavirus. Ik kan wel een gesprek gebruiken. Hoe pak ik dit aan?

Heb je zelf of één van je familieleden nood aan een luisterend oor? Je kan overdag terecht bij de vertrouwde diensten: het palliatief support team, liaison psychiatrie, levensbeschouwelijke diensten, sociale dienst, onco-coachen enz. Vraag hiernaar de op afdeling.

 

 

Ik heb net afscheid genomen van een dierbare die via spoed werd opgenomen met COVID-19. Wat gebeurt er nu?

Coronamaatregelen verhinderen ons om je in het ziekenhuis te laten wachten op informatie. Daarom leggen we uit wat je precies kan verwachten:

 • Bij aankomst op de spoedafdeling starten we de nodige onderzoeken op en wordt er getest op COVID-19. In afwachting van de resultaten volgt een opname op één van onze campussen.
 • De uitslag van de test is bekend na ongeveer 4 uur. De patiënt of de verpleging (indien de patiënt geen gsm bij heeft) neemt dan contact met je op om de uitslag van de test mee te delen. Indien de medische toestand dit niet toestaat, contacteert de behandelend arts je.
 • Bij een positieve uitslag beslist de behandelend arts of een opname op een COVID-afdeling noodzakelijk is. Bij een negatieve uitslag voor COVID-19 wordt bekeken of de patiënt opgenomen moet worden op een reguliere afdeling voor verdere behandeling van de klachten

 

 

Ik heb net een dierbare zien weggevoerd worden met de ambulance. Wat gebeurt er nu?

Coronamaatregelen verhinderen ons om je mee te nemen naar het ziekenhuis. Hierdoor is een opname via ambulance nog moeilijker. Daarom leggen we uit wat je precies kan verwachten:

 • Bij aankomst op de spoedafdeling starten we de nodige onderzoeken op en wordt er getest op COVID-19. In afwachting van de resultaten volgt een opname op één van onze campussen.
 • De uitslag van de test is bekend na ongeveer 4 uur. De patiënt of de verpleging (indien de patiënt geen gsm bij heeft) neemt dan contact met je op om de uitslag van de test mee te delen. Indien de medische toestand dit niet toestaat, contacteert de behandelend arts je.
 • Bij een positieve uitslag beslist de behandelend arts of een opname op een COVID-afdeling noodzakelijk is. Bij een negatieve uitslag voor COVID-19 wordt bekeken of de patiënt opgenomen moet worden op een reguliere afdeling voor verdere behandeling van de klachten

 

 

Mijn partner of familielid werd met coronavirus in het ziekenhuis opgenomen. Hoe houden we contact?

Wil je na de definitieve opname je familielid even horen? Dat kan uiteraard via de eigen mobiele telefoon of via het onthaal op het nummer 011 33 55 11.


Je dient hiervoor wel tijdens één van de voorgaande contacten met het ziekenhuis de UC-code van de patiënt te vragen. Je vermeldt deze UC-code bij elk contact, samen met de naam van de patiënt.


Ben je de GSM vergeten? Geen nood. Je kan het toestel en de lader steeds afgeven aan de balie van het ziekenhuis. Wij zorgen ervoor dat je familielid de GSM ontvangt.


Omwille van de zorg van de patiënt vragen we je om telefoongesprekken te beperken tot de namiddag. Best maak je binnen de familie onderling afspraken wie wanneer contact opneemt. Zo is de rust van de patiënt steeds
gerespecteerd.

 

Stel dat je naaste geen telefoon, tablet of laptop bij heeft en het toch moeilijk heeft, kan hij of zij de verpleging om een smartphone vragen en alsnog het thuisfront bellen.

 

Bekijk ook het bezoekbeleid voor de bezoekregeling in tijden van COVID.

 

 

Hoe verlopen de geplande afspraken, onderzoeken en dagopnames in tijden van COVID?

Ook wanneer onze raadplegingen, onderzoeken en dagopnames heropstarten, zullen we zolang er geen vaccin is coronapatiënten blijven opvangen. Dit vraagt zowel voor ons als voor jou enkele aanpassingen. 

Om de veiligheid van zowel jou en je naasten als onze artsen en medewerkers te kunnen garanderen, zetten we in op een uitgebreid beschermingsbeleid. Dit houdt in:

 

 • Ontsmet je handen meteen bij aankomst in de inkomhal. Draag je handschoenen, dan doe je deze eerst uit. Alcoholgel kan je handschoenen immers beschadigen. Wil je meer leren over ons vierstappenplan bij aankomst in het ziekenhuis? Lees hier verder.
 • Je krijgt een chirurgisch mondneusmasker met lintjes indien je zelf geen mondneusmasker bij hebt. Hoe precies, dat kan je in dit filmpje bekijken. Meer over ons vierstappenplan bij aankomst in het ziekenhuis vind je hier.
 • Iedereen volgt nauwgezet de principes van handhygiëne en bewaar de nodige afstand doorheen je hele ziekenhuisbezoek of verblijf.
 • Er geldt een strikt wachtzaal-arm beleid. Het secretariaat of de arts organiseert de raadpleging zonder of met erg beperkte wachttijden. Dit betekent dat er per arts maximaal 1 patiënt in de wachtzaal zit.
 • We zorgen voor gescheiden (patiënt)stromen van niet-COVID en (vermoedelijke) coronapatiënten door de organisatie van COVID-raadplegingsblokken op het einde van de consultatiedag.

 

Noodzakelijke therapieën, afspraken of onderzoeken blijven doorgaan zoals gepland. Heb je last van koorts, hoesten of kortademigheid, dan stel je je afspraak best uit tenzij het dringend is. Neem in dit geval even contact op met het secretariaat of het callcenter. 

 

 

Wat is een pre-opname screening?

Je kan er hier alles over lezen.

 

 

Ik ga bevallen in het Jessa Ziekenhuis. Wat zijn de richtlijnen voor mama's, partners en familie/vrienden?

Je partner is welkom bij de bevalling en mag achteraf bij je op de kamer verblijven. De partner mag er ook voor kiezen om naar huis te gaan en dagelijks op bezoek te komen. Vanaf heden is het ook weer toegelaten dat de partner bij de keizersnede aanwezig is op voorwaarde dat de screening voor COVID-19 negatief is.

 

Naar aanleiding van de maatregelen getroffen omwille van het coronavirus werden alle infosessies, ook die van Kind en Gezin, opgeschort. Onder de rubriek online infosessies vind je vanaf nu de gefilmde versies van de infosessie 'Arbeid en bevalling' en van de infosessie rond Borstvoeding.

 

Zolang er geen vaccin beschikbaar is, zal het Jessa Ziekenhuis coronapatiënten opvangen. Deze bijzondere omstandigheden houden ook in dat de dagelijkse werking voor de verschillende specialismen zal veranderen. Hierin volgen we steeds de laatste richtlijnen van de overheid. Maar van één ding kan je zeker zijn: onze missie blijft dezelfde. Elke patiënt verdient namelijk kwalitatieve en veilige zorg. Daarom passen we een uitgebreid beschermingsbeleid toe. Hoe dit werkt, lees je hier.

 

Voor algemene coronavragen kan je terecht op https://www.jessazh.be/corona

 

 

Waar kan ik nu terecht bij vragen over mijn ziekenhuisfactuur?

Met de groeiende coronacrisis past de dienst facturatie haar dienstverlening aan. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is vanaf maandag, 16 maart onderstaande maatregel van toepassing.

 

Heb je een vraag over je ziekenhuisfactuur, een aanmaning, afbetalingsplan of prijsraming?
Neem telefonisch contact met onze diensten op het nummer 011 33 58 20 of mail naar ...