Wanneer quarantaine of een test?

Update: 28 januari 2021

 

Heb je enige hulp nodig om te bepalen wanneer je precies in aanmerking komt voor een test, of wanneer quarantaine de aangewezen oplossing is? Wij maken het in één oogopslag duidelijk.

 

20201210_Flowchart test quarantaine_BBR

 

Even ter verduidelijking...

Wanneer wordt er getest?

 • Vertoon je symptomen die voorkomen in de meest recente gevalsdefinitie?
  • Als deze test positief is, wordt deze persoon een bevestigd geval en gaat 10 dagen in isolatie.
  • Als deze test negatief is, blijft de quarantaine verder lopen en kan er alsnog getest worden op dag 7 na het laatste risico contact, met de code ontvangen door het call center.
 • Heb je een nauw contact gehad?
  • Vertoon je symptomen? Zie boven.
  • Alle asymptomatische nauwe contacten (behalve kinderen <6 jaar) dienen getest te worden op ten vroegste dag 7 na het laatste hoog-risico contact.
  • Als het resultaat positief is wordt de thuisisolatie verlengd tot 10 dagen na de afname van de test (of start van symptomen). Het contact wordt een indexgeval en de opsporing van zijn of haar naaste contacten wordt in gang gezet.
  • Indien het resultaat negatief is, kan de quarantaine opgeheven worden zodra het testresultaat bekomen wordt (minimum dus 7 dagen na het laatste hoog-risico contact). Aangezien de incubatietijd tot 14 dagen kan oplopen, moeten de algemene maatregelen (handhygiëne, afstand, ...) nog 7 dagen worden gevolgd.
 • Ben je een nieuwe bewoner in een residentiële collectiviteit?
  • Hieronder vallen woonzorgcentra, tehuizen voor personen met een handicap, ...

 • Word je in het ziekenhuis opgenomen?

 

Wat is een hoogrisico-contact?

 • langer dan 15 minuten en dichter dan 1,5 meter bij een besmet persoon zonder correct gebruik van een mondneusmasker
 • Terugkerende reizigers. Vanaf 31 december 2020, moeten alle reizigers die terugkeren uit een rode zone (na een verblijf van meer dan 48h), bij aankomst in België onmiddellijk 10 dagen in quarantaine gaan. 
 • meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt gereisd hebben, zelfs als beide personen hierbij een stoffen of chirurgisch mondmasker droegen. Dit betreft eender welk transportmiddel, voor alle personen zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt. 

 

Wat is het verschil tussen quarantaine en thuisisolatie?

 • Quarantaine betekent dat je mogelijk besmet bent met COVID-19, maar (nog) niet ziek bent. De duur van de quarantaine is maximum 10 dagen na het laatste risicovolle contact. Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,...), maar alleen per uitzondering. Hierbij moet een mondmasker gedragen worden, de hygiënische maatregelen strikt nageleefd en direct contact met andere mensen vermeden worden. Indien een test, die ten vroegste op dag 7 uitgevoerd wordt, negatief is, kan de quarantaine onmiddellijk beëindigd worden. Indien tijdens de quarantaineperiode bij één van de huisgenoten COVID-19 bevestigd wordt,  begint de periode van 10 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste risicovolle contact.

 

 • Thuisisolatie betekent dan weer dat je al een positieve test hebt afgelegd en ziek bent. Je blijft in thuisisolatie tot je symptomen wegebben, nl. 10 dagen.

 

Voor meer informatie: Sciensano