Terug naar huis

daghospitaal heelkunde - anesthesie Het vertrek

Je mag het chirurgisch dagziekenhuis verlaten na toestemming van je behandelend arts. In sommige gevallen kan je 's middags het ziekenhuis al verlaten, afhankelijk van het tijdstip en de aard van de ingreep.

 

Omwille van medische redenen kan een overnachting in het ziekenhuis soms nodig zijn. In dat geval zal men je overbrengen naar een verblijfsafdeling.

 

Bij je ontslag zal je volgende dingen meekrijgen:

 • informatie over je nabehandeling
 • eventuele (pijn)medicatie of een medicatievoorschrift
 • de nodige ziekteattesten en ingevulde verzekeringsformulieren
 • (indien nodig) een datum voor controleraadpleging

 

Bij het verlaten van het ziekenhuis moet je je steeds laten begeleiden door een volwassen persoon. Je mag het ziekenhuis in geen geval alleen verlaten, of je verplaatsen met de auto, (brom)fiets of het openbaar vervoer. Je begeleider kan eventueel de auto voorrijden tot aan de hoofdingang van het ziekenhuis.

 

Terug thuis

Gedurende de eerste 24 uur na de operatie moet er steeds een volwassene bij jou in de buurt blijven. Dit is aangeraden om de nodige hulp in te roepen bij eventuele problemen.

 

Bij problemen kan je beroep doen op:

 • je huisarts
 • het chirurgisch dagziekenhuis tussen 7u en 19u op het nummer 011 33 96 30 (campus Virga Jesse) of 011 33 96 20 (campus Salvator)
 • je behandelend arts via de privéconsultatie of via het centraal nummer van het ziekenhuis 011 33 55 11
 • dag en nacht kan je terecht op de spoedgevallendienst van het ziekenhuis: tel. 011 33 85 00

 

De eerste 24 uur na de operatie of behandeling adviseren wij je:

 • geen voertuigen te besturen (ook geen fiets)
 • geen machines en/of elektrische toestellen te bedienen die je letsels kunnen toebrengen
 • geen alcoholische dranken te nuttigen
 • geen belangrijke beslissingen te nemen of belangrijke documenten te ondertekenen

 

Als je je goed voelt, mag je thuis een lichte maaltijd gebruiken. De dag na de ingreep mag je je normale voeding hernemen.