Jouw verblijf

De voorbereiding op je ingreep is in grote mate afhankelijk van de soort verdoving en ingreep die je krijgt. Voor een aantal ingrepen zal de verpleegkundige een specifieke voorbereiding bij jou moeten uitvoeren. Het kan gaan over het prikken van een infuus, toedienen van medicatie, ontharen van de operatiestreek, enz.

 

Het tijdstip van de ingreep is afhankelijk van het operatieschema. We streven naar een maximale wachttijd van 2 uur.

 

Als je aan de beurt bent, zal de medewerker van de vervoerdienst je naar het operatiekwartier begeleiden.

 

Tijdens je verblijf zullen verschillende medewerkers je om je naam en geboortedatum vragen.