De opname

Voor campus Virga Jesse

Je kunt parkeren op de bezoekersparking (betaalparking) of in de omgeving van het ziekenhuis. Hou er rekening mee dat je in de directe omgeving van het ziekenhuis maximaal 2 uur kan parkeren met parkeerschijf (blauwe parkeerzone). Indien nodig kan je begeleider de auto enkele minuten voorrijden tot aan de hoofdingang van het ziekenhuis om je te laten uitstappen. Je kan dit vragen aan de parkingbewaker.

 

In het ziekenhuis meld je je aan bij één van de hostessen in de inkomhal. Vervolgens ga je naar de eerste verdieping, richting het chirurgisch dagziekenhuis (gele pijl). 

 

Voor campus Salvator

Je kunt parkeren op de bezoekersparking (betaalparking) van het ziekenhuis. Indien nodig kan je begeleider de auto enkele minuten voorrijden tot aan de hoofdingang van het ziekenhuis om je te laten uitstappen. Je kunt dit vragen aan de parkingbewaker.

 

In het ziekenhuis meld je je aan bij één van de hostessen in de inkomhal. Hier verwijst men je naar de plaats waar je je kan laten inschrijven via een volgnummersysteem.

 

Na je administratieve opname word je doorverwezen naar het chirurgisch daghospitaal op de derde verdieping (rode pijl).

Jouw inschrijving 

Bij je inschrijving zal men je vragen een verklaring te tekenen waarop je kamerkeuze en de te betalen opleg voor een privékamer vermeld staan. Wanneer je zelf een privékamer aanvraagt, kunnen de behandelende artsen tot 150% supplementair ereloon aanrekenen, zowel op de medische activiteiten als op de toezichtshonoraria. Hou daar zeker rekening mee.

 

Na je administratieve opname meld je je aan bij het secretariaat op de afdeling. Daarna kun je plaatsnemen in de onthaalruimte. Een verpleegkundige zal je vanaf dan verder begeleiden.

Meestal krijg je een bed toegewezen op een kamer, maar voor een aantal ingrepen onder locoregionale verdoving passen we zetelverpleging toe.