Sportbeoefening

Als je je lichamelijk in goede conditie voelt en je wil je sport verder uitoefenen is kanker geen tegenindicatie, tenzij het gaat om sportuitoefening met zwaar lichamelijk contact (vb. boksen). Probeer wel aandachtig te zijn op het vermijden van kwetsuren, blessures. We raden je aan sportbeoefening altijd te bespreken met je behandelende arts.