Project oncologische revalidatie “Herstel en Balans”

welzijn Een ingrijpende operatie, vermoeidheid na de bestraling en chemotherapie, weer aan het werk willen maar de energie niet hebben. Misschien herken je dit, en wil je, zoals zoveel kankerpatiënten, werken aan je herstel. Een nieuw evenwicht vinden in je leven, met de ziekte kanker en de gevolgen ervan. Dat kan. Om je hierbij te helpen, heeft het Jessa Ziekenhuis - de diensten fysische geneeskunde en medische oncologie als eersten in België -, in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Limburg (Nederland), een programma ontwikkeld voor gezondheidsbevordering en revalidatie voor kankerpatiënten.

 

Op dit moment bieden slechts twee ziekenhuizen in Vlaanderen het “Herstel en Balans” programma aan.

 

Het programma

Het programma is een combinatie van lichaamstraining en psychosociale bijeenkomsten gedurende drie maanden.

 

Twee maal per week werk je aan je conditie door lichaamstraining met fi tnessapparatuur, groepssport en oefeningen in het zwembad. De trainingen gebeuren op je eigen niveau en onder deskundige begeleiding.

 

Daarnaast kan je ook themabijeenkomsten bijwonen over belangrijke onderwerpen in relatie tot kanker: voeding en kanker, gevolgen van kanker voor werk en gezin, wat er emotioneel allemaal komt kijken bij de behandelingen en hoe hiermee om te gaan. De partners zijn bij deze bijeenkomsten ook welkom.

 

Een groep bestaat uit 12 tot 18 personen. Je kan samen zijn met mensen die weten hoe je je voelt, en met één woord begrijpen wat je bedoelt. Omdat ze het zelf meemaken en meestal net zo ervaren.

 

Dit programma loopt in samenwerking met Herstel en Balans Nederland en is opgebouwd volgens specifi eke ideeën en theorieën. Wetenschappelijk onderzoek toont goede resultaten aan bij de deelnemers, onder andere conditieverbetering, minder vermoeidheid, en een beter psychisch en sociaal welzijn. In Nederland krijgt het programma een 9 op 10 score op tevredenheid van de deelnemers.

 

Praktische informatie

  • Voor wie?
    Dit programma is bedoeld voor alle kankerpatiënten van Limburg waarbij de behandeling minimum 3 maanden is afgerond. De verwijzing dient te gebeuren door je huisarts of je behandelende specialist die je hiervoor kan inschrijven.
  • Wanneer?
    Er starten regelmatig nieuwe groepen op gedurende het jaar. Als je je voor het programma inschrijft, dan verwacht men enkel dat je zoveel mogelijk aan alle activiteiten deelneemt. Dit is nodig om enig effect te kunnen bereiken.

 

Dit programma komt tot stand dankzij de steun van de vzw TOKAP (Totaalzorg kankerpatiënten). Men vraagt van de deelnemers een individuele deelname in de kosten. Dit bedraagt ongeveer 7 euro per deelname.