Gevoelens

Ontkenning

Wanneer u te horen krijgt: "Het is kwaadaardig", staat het leven als het ware stil. Er is alleen ongeloof, ontkenning en verdoving. Wat u overkomt dringt niet echt tot u door. Het lijkt alsof het niet over u gaat. Deze tijdelijke ontkenning is in wezen een gezonde reactie. U neemt afstand van de realiteit want u kunt of wilt niet onder ogen zien wat er werkelijk aan de hand is. Het is heel normaal dat het feit dat u kanker heeft slechts stukje bij beetje tot u doordringt. Dit geeft u als het ware de tijd om geleidelijk te wennen aan de nieuwe situatie.

 

Boosheid

U bent ongewild en meestal onverwacht in de nieuwe situatie terechtgekomen en dit gaat gepaard met gevoelens van machteloosheid. Boosheid is een te verwachten en een verstaanbare emotie als gevolg van het ontnemen van iets waardevols, namelijk: uw gezondheid. U geraakt snel geïrriteerd zonder dat daar aanleiding toe is. U kunt boos zijn op uzelf omdat dit u overkomt of omdat u niet meer kunt genezen, of boos op uw onmiddellijke omgeving, op de artsen, op de wereld of zelfs op God. Een zekere vorm van agressie is dan een uiting van het verdriet omwille van het ziek zijn dat u om welke reden dan ook niet wilt of kunt accepteren of uiten.

 

Verdriet

Kanker en verdriet horen bij elkaar. U hebt verdriet omdat niets meer is zoals het was. Het heden en de toekomst zien er opeens helemaal anders uit. Het is heel normaal dat u verdrietig bent om de borst die u moet missen, of om de ellende van de behandelingen, of omwille van mogelijke uitzaaiingen.

 

Angst

Angst is een emotie waarmee vrijwel alle borstkankerpatiënten gedurende hun ziekte worden geconfronteerd. Het is in principe een normale reactie op een bedreigende situatie. U kunt bang zijn om een borst te missen, bang zijn voor de behandelingen, bang zijn voor alles wat u te wachten staat, bang dat de kanker weer terugkomt of ‘gewoon' bang om dood te gaan. Angst kan echter uit de hand lopen indien u wordt overvallen door radeloosheid of paniek. Wanneer angst uw leven ondraaglijk maakt en uw functioneren belemmert, is het aangewezen professionele hulp te zoeken.

 

Depressiviteit

Kanker brengt uw leven letterlijk in gevaar, maar eveneens gaan uw toekomstplannen en zekerheden verloren. Hoe de ziekte gaat verlopen is een groot vraagteken. Schuldgevoelens kunnen opduiken over de oorzaak: "Ik had mijn borsten regelmatig zelf moeten onderzoeken". Of er ontstaat een gevoel van tekortschieten in de zorg voor uw gezin of u voelt zich alleen maar tot last van iedereen. Dit kan allemaal voor ernstige problemen zorgen. De behandelingen kunnen zowel fysisch als psychisch heel veel van u vergen. Een minderwaardig gevoel en veranderd lichaamsbeeld samen met een verminderd sociaal functioneren geven een gevoel van verlies waardoor depressieve gevoelens kunnen ontstaan. Onmacht en onzekerheid kunnen dit proces nog versterken. Soms is professionele hulp noodzakelijk.

 

Eenzaamheid

Hoeveel steun u ook krijgt vanuit uw omgeving, toch kunt u zich op bepaalde momenten heel eenzaam voelen. Wanneer alle behandelingen beëindigd zijn kan dit gevoel soms nog verergeren. In het begin is er immers veel aandacht van vrienden en familie. Maar wanneer alles achter de rug is denkt men vaak dat u de draad weer kunt opnemen zoals vroeger. Veel aandacht, begeleiding en steun vallen dan weg.

 

Krachtig en sterk

Soms krijgt u misschien juist het gevoel dat u de borstkanker aan het overwinnen bent, of in staat bent uw situatie met al zijn onzekerheden te accepteren. Dingen waar u tegenop zag vallen mee. Uw omgeving ziet dat u het aankunt en reageert opgelucht. U hebt soms het gevoel dat u iedereen bij de hand neemt.