Mammografie

digitale mammografie Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten. Met röntgenfoto’s kunnen afwijkingen te zien zijn die nog niet te voelen waren.

 

De röntgenstralen gaan door uw lichaam heen zonder dat u er iets van merkt. Zachte weefsels, zoals spieren en vet, laten ieder op een eigen manier deze stralen door.

 

Een mammografie laat duidelijk zien waar vetweefsel en klierweefsel zit in de borst: vetweefsel is op de foto grijs en klierweefsel erg licht. Een gezwel heeft een andere structuur dan het vet- en klierweefsel en is op de foto vaak te zien als een witte plek.  Bij een mammografie worden meestal twee digitale foto’s van beide borsten gemaakt in twee richtingen. In totaal worden dus vier foto’s gemaakt.

 

Vanuit de wachtruimte wordt u naar de kleedkamer geleid. U ontbloot uw bovenlichaam. Dan gaat u de röntgenruimte binnen. U gaat met uw bovenlichaam voor het röntgenapparaat staan. De verpleegkundige plaatst uw borst op een plateau, waarna de borst met een tweede plaat wordt samengedrukt. Dit samendrukken kan als vervelend ervaren worden, maar het is nodig om een goed beeld te krijgen. Van elke borst worden minstens twee opnames gemaakt (in verschillende richtingen). De verpleegkundige houdt vanachter een scherm contact met u en geeft instructies.

 

Als de foto’s zijn gemaakt, controleert men direct of ze gelukt zijn. Dit is een controle van de beeldkwaliteit en zegt niets over de medische uitslag van de foto’s. Indien de foto's gelukt zijn, kunt u zich weer aankleden. De foto's worden beoordeeld door de radioloog. Hij analyseert de beelden, beschrijft afwijkingen en bespreekt zijn bevindingen met de behandelend arts.


Het onderzoek duurt, inclusief uit- en aankleden en controle van de kwaliteit van de foto’s, ongeveer een kwartier. De dosis röntgenstraling die nodig is voor een digitale mammografie is gering. De mogelijke veroorzaakte schade door deze straling aan het borstweefsel is zeker vanaf 50 jaar zeer gering. Het is belangrijk dat u op de dag van de mammografie geen poeder of zalf op uw borsten of onder uw armen doet. Deze middelen bevatten stoffen die het beeld kunnen beïnvloeden, waardoor de röntgenfoto’s niet goed beoordeeld kunnen worden. Deodorant mag uiteraard wel!