Eventueel bijkomende onderzoekingen

Bij patiënten met bijkomende aandoeningen (bijvoorbeeld hartprobleem, suikerziekte, longprobleem) zal uw arts waarschijnlijk bijkomende onderzoekingen aanvragen. Dit is dan vooral om te zien of een bepaalde behandeling (zoals heelkunde, chemotherapie of hormonale therapie) mogelijk zijn.