Echografie van de borsten

Bij een echografie worden beelden gemaakt van de borsten met behulp van geluidsgolven die voor het menselijk oor niet hoorbaar zijn. Die geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een sonde die over uw huid wordt bewogen.

 

De geluidsgolven worden door verschillen in dichtheid van het weefsel in verschillende golflengten weerkaatst en door de sonde opgevangen. Vervolgens worden deze signalen weer door een computer in beelden omgezet. Op die manier kan men bijvoorbeeld een tumor of een cyste zien.

 

U ontbloot het bovenlichaam en neemt plaats op de onderzoekstafel. De radioloog geeft aan hoe u precies moet liggen. Op uw huid wordt wat gel aangebracht om het contact tussen huid en sonde te verbeteren. Dit kan koud aanvoelen. Dan beweegt de radioloog de sonde over uw huid, tegelijkertijd bestudeert hij het beeld op het scherm. Na het onderzoek veegt de radioloog de gel van uw huid en mag u de tafel verlaten. Een echografie is volledig pijnloos.