Botscan

Tijdens een isotopenscan van de botten wordt er met behulp van een radioactieve stof (isotoop) een botscan oftewel ‘foto van de botten’ gemaakt.

 

De dosis van de radioactieve stof is zeer lage en daardoor onschadelijk. Voor het onderzoek begint wordt het isotoop ingespoten in een ader van de arm. Het duurt 2-3 uren voordat het isotoop in de botten terecht komt. Intussen mag u rondlopen. Dan pas worden foto’s gemaakt.

 

Men wil met deze scan botuitzaaiingen opsporen, maar heel dikwijls ziet men afwijkingen op de scan die toch geen uitzaaiingen zijn. Het kan dan bijvoorbeeld om arthrose of een oude breuk gaan. Men maakt dan bijkomende opnamen om dit te kunnen vaststellen.