Algemeen

Bij een verdacht borstletsel gaat men eerst met zekerheid vaststellen of het om bostkanker gaat. Hiervoor doet men een mammografie met echo borsten, soms een NMR van de borsten en bijna altijd een borstpunctie. Als het letsel niet voelbaar is en ook niet zichtbaar is op echo moet men soms overgaan tot een mammotoom-procedure.

 

Als er borstkanker is vastgesteld doet men bijkomende onderzoekingen om vast te stellen hoe uitgebreid de tumor is en of er uitzaaiingen zijn. Hiervoor doet men een bloedonderzoek, een botscan, een echo van de lever en een RX foto van de longen.