Praten

  • Praat met je partner ook over je gevoelens, niet altijd over de kanker zelf.

 

  • Maak aan elkaar jullie noden, wensen en angsten duidelijk.

 

  • Als vrouw waardeer je het waarschijnlijk zeer sterk als je partner zelf het gesprek over de amputatie zou beginnen, over zijn/haar eigen gevoelens hierover en dit in alle openheid en vertrouwelijkheid. Ieder gaat hier op zijn eigen manier mee om. Het kan helpen er zelf over te beginnen praten en niet te wachten tot je partner de eerste stap zet.

 

  • De meeste vrouwen hebben een verhoogde behoefte aan intimiteit zoals knuffelen en aangeraakt worden. Op dit moment is het belangrijk dat je je gesteund voelt door je partner. Maar je mag echter niet over het hoofd zien dat je partner zelf ook een beetje een verwerkingsproces doormaakt. Daarom komt het er in deze fase op aan dat je dit onderling bespreekbaar kan maken en elkaar op die manier steunt.

 

  • Begrijpen dat iemand moeite heeft om zijn gevoelens onder woorden te brengen is heel belangrijk. Ook komt het vaak voor dat de partner niet alleen als gesprekspartner gebruikt wordt, maar ook als iemand tegen wie je je spanningen mag ontladen. Dit vergt dus veel begrip en geduld van de partner.

 

  • Het is belangrijk om ook je partner de tijd te geven om te groeien en zich opnieuw te leren openstellen voor de ander. Meestal zetten partners in de loop van de eerste 2 jaren na de operatie grote stappen in de verwerking ervan en vinden ze elkaar terug op intiem en seksueel vlak.

 

  • Als je er niet alleen uitgeraakt, kan je een beroep doen op een professioneel iemand zoals een psycholoog of seksuoloog.