Financiële tussenkomsten

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden, integratietegemoetkoming of inkomensvervangende tegemoetkoming

financiele tussenkomsten Als je een ernstige vermindering van zelfredzaamheid hebt kan je een aanvraag doen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming (als je jonger bent dan 65) of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (als je 65 bent of ouder).

Deze aanvraag doe je via het OCMW van je gemeente.

Zij geven je formulieren mee die je moet laten invullen door je huisarts. Afhankelijk van de zorgen die je nodig hebt (‘punten’) en je gezinsinkomen kan je een maandelijkse tussenkomst krijgen en/of van sociale voordelen genieten zoals vb. vermindering van belasting, vermindering kadastraal inkomen, sociaal tarief telefoon, elektriciteit,…..

 

Meer informatie over de tussenkomsten waar jij recht op hebt en hoe je deze kan krijgen, vind je bij de sociale dienst van het ziekenhuis, het ziekenfonds of op het OCMW van je gemeente.

 

Vlaamse zorgverzekering of mantelzorgtoelage

Als je zwaar zorgbehoevend bent kan je een maandelijkse tegemoetkoming voor nietmedische kosten aanvragen in het kader van de zorgverzekering. Hiervoor moet je lid zijn van een erkende zorgkas en je bijdrage hebben betaald.

De aanvraag van de zorgverzekering moet je doen bij de zorgkas waar je aangesloten

bent. Meestal is dit je ziekenfonds.

Iemand van je ziekenfonds zal bij je aanvraag bepalen of je recht hebt op een maandelijkse vergoeding van 130 €.

 

Hulp aan derden

Hulp aan derden is een aanvullende vergoeding voor werknemers en zelfstandigen die een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangen én om gezondheidsredenen aangewezen zijn op hulp van anderen. Om deze vergoeding te ontvangen moet je minstens drie maanden arbeidsongeschikt zijn en zeer ernstig zorgbehoevend zijn ( hoge graad van zorgafhankelijkheid mbt oa. verplaatsingen, huishouding, zelfzorg, sociale contacten, enz).

De aanvraag hiervoor doe je via de sociale dienst van je ziekenfonds.

 

Vlaamse Liga tegen Kanker / Stichting tegen Kanker

Bij de Vlaamse Kanker Liga of de Stichting tegen kanker kan je een aanvraag doen voor een financiële tussenkomst als je een beperkt inkomen hebt én veel kosten kan bewijzen. Als je een hospitalisatieverzekering hebt die de kosten dekt, kom je niet in aanmerking voor de tussenkomst. Om een vergoeding te krijgen moet je alle kosten van het afgelopen jaar aantonen: medicatie, doktersrekeningen, ziekenhuiskosten en materiaalkosten.

 

De aanvraag voor deze tussenkomst doe je via je ziekenfonds of via de sociale dienst van het ziekenhuis.

 

Reisonkostenvergoeding

Wanneer je start met radiotherapie of chemotherapie, heb je recht op een tussenkomst in je reiskosten. Deze tussenkomst bedraagt 0,25 €/km.

Aan het einde van de behandeling of de consultatie ontvang je een attest dat je aan je ziekenfonds overhandigt om te kunnen genieten van deze reisonkostenvergoeding.