Soorten borstoperaties

borstoperaties De grootte van de tumor ten opzichte van de borstgrootte, de aanwezigheid van meerdere tumoren in de borst, erfelijke aanleg, eerdere behandelingen, je conditie en indien mogelijk je eigen voorkeur bepalen of je voor een borstamputatie, een borstsparende operatie of een tussenvorm daarvan in aanmerking komt.

 

Bij de invasieve soort borstkanker kunnen cellen van de kwaadaardige tumor losraken en via het lymfevocht naar de lymfeklieren in de oksel terecht komen. (Dit is niet het geval bij de niet-invasieve variant van borstkanker waarbij de omringende weefsels nog niet zijn aangetast.) Om na te gaan of de borstkankercellen zich hebben uitgezaaid naar de lymfeklieren in de oksel, wordt tijdens de operatie één klier (=schildwachtklier,

poortwachtersklier of sentinelklier) of meerdere klieren (=volledige okselklieruitruiming) verwijderd. Deze procedure is vooral belangrijk om te weten of na de operatie nog andere behandelingen nodig zijn.

 

 

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij borstoperaties de normale risico’s op complicaties van een operatie zoals trombose, longontsteking, nabloeding, wondvochtophoping en wondinfectie.

 

Een operatie voor borstkanker is lichamelijk gezien geen zware operatie. Ook vrouwen op hogere leeftijd kunnen de operatie veilig doorstaan.