Aanbod borstcentrum

In een wekelijkse multidisciplinaire teamvergadering overleggen de specialisten over diagnose, behandeling en eventuele nabehandeling voor patiënten met zowel goed- als kwaadaardige borst- en gynaecologische tumoren.

 

Deze manier van samenwerken en informatie-uitwisseling verkort de tijdspanne tussen onderzoeken, diagnose en behandeling en komt zo de genezingskansen van de patiënte ten goede. Indien nodig doet het borstcentrum ook een beroep op andere specialisten zoals anatoom pathologen, (plastische) chirurgen, klinisch biologen en artsen nucleaire geneeskunde.

 

Sinds 2002 werkt het Jessa Ziekenhuis met een borstverpleegkundige. Zij zorgt voor de individuele begeleiding van elke patiënte en/of familie vanaf de diagnosestelling tot na de eventuele nabehandeling. Op deze manier legt het borstcentrum vanaf de eerste ontmoeting met de patiënte de basis voor een vertrouwensrelatie. Zij kan terugvallen op de borstverpleegkundige tijdens eender welke fase in de behandeling. In 2008 werd het team uitgebreid met een psychologe.