About the BNAID

De BNAID werd in 2015 opgericht om de zorg voor patiënten met autoinflammatoire aandoening in België te verbeteren. Sinds 2019 is BNAID officieel een VZW met de volgende doelen:

 • Het bevorderen van de ontwikkeling van de kennis op het gebied van de autoinflammatoire syndromen
 • Het bevorderen van het onderwijs over autoinflammatoire syndromen aan de universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs
 • De organisatie van bijeenkomsten tussen studenten en onderzoekers in de autoinflammatoire ziekten
 • Het suggereren en aanmoedigen van coöperatieve studies op het gebied van de autoinflammatoire ziekten 
 • Het stimuleren van wetenschappelijke en klinische samenwerking tussen alle actoren die betrokken zijn in de behandeling van autoinflammatorie ziekten
 • Het bevorderen van alle initiatieven die de transitie van adolescente patiënten naar volwassen reumatologie of interne geneeskunde vlot laten verlopen
 • Het verzekeren van contacten en het aanknopen van nuttige relaties met nationale en internationale openbare en privé-instanties, in het bijzonder het promoten van initiatieven die de globale aanpak van patiënten en hun familie bevorderen
 • Het aanmoedigen en ondersteunen van patiënten-en ouderverenigingen van autoinflammatoire ziekten

 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Jeroen van der Hilst, Chair, Jessa Hospital/ UHasselt
 • Carine Wouters, Co-Chair, UZ Leuven
 • De heer Steven Vanderschueren, Treasurer, UZ Leuven
 • De heer Michel Moutschen,Secretary, CHU Liège
 • Joke Dehoorne, Board member, UZ Gent
 • Cécile Boulanger,Board member, CHU Saint-Luc a Bruxelles

 

De statuten van de BNAID vindt u hier.