Welkom op de dienst anesthesie

De staf van de dienst anesthesiologie van het Jessa-ziekenhuis bestaat uit 25 geneesheer - specialisten.

 

Onze klinische activiteiten:

  • Anesthesie in het operatiekwartier
  • Sedatie voor invasieve procedures (coloscopie, ERCP, angiografie, … )
  • Postoperatieve pijntherapie (Acute Pain Service)
  • Behandeling van patiënten op de intensieve zorgen afdeling
  • Organisatie van het chirurgisch dagziekenhuis
  • “Pijnloze bevallingen” op het verloskwartier
  • Behandeling van patiënten met chronische pijn

 

Met de informatie op deze website willen wij u, als patiënt, zo goed mogelijk informeren over de zorg die wij verstrekken.  Wij wensen u een voorspoedig verblijf toe op onze afdelingen en hopen dat onze behandeling een werkelijke bijdrage is tot uw herstel.

 

U, als arts, hopen wij alle informatie te verstrekken om samen met ons de patiënten zo goed mogelijk te begeleiden naar een vlug herstel.  U vindt hier richtlijnen over nuchter zijn, preoperatief medicatiegebruik en preoperatieve onderzoeken,  Voor overleg kan u steeds de verantwoordelijke anesthesisten in het operatiekwartier of op de dienst intensieve zorgen contacteren via de telefooncentrale van het ziekenhuis.