Kijkoperatie

Een laparoscopie, kijkoperatie of sleutelgatoperatie is een chirurgische ingreep die uitgevoerd via kleine huidsneedjes (incisie). Ter hoogte van de buik spreken we hier over een laparoscopie (Grieks: Lapara (flank); skopeo (zien)). Soms wordt ook de term minimaal invasieve chirurgie gebruikt. Bij robotchirurgie worden eveneens kleine incisies gebruikt.

 

Hoe werkt het?

Een kijkoperatie gebeurt onder algemene verdoving. Immers, teneinde bij een laparoscopie voldoende ruimte in de buik te krijgen dient de buikholte opgeblazen te worden met koolstofdioxide. Dit doen we door aan het begin van de ingreep een naald in te brengen via een kleine incisie in de linker bovenbuik. Vervolgens worden via kleine huidsneedjes werkpoorten doorheen de buikwand gebracht. Dit zijn holle buisjes in verschillende maten met een klepmechanisme (trocars) zodat we wel een camera en instrumenten naar binnen kunnen brengen, maar geen gas kan ontsnappen en de werkruimte zo behouden blijft.

 

Voordelen

  • Vergrotingseffect
  • Minder pijn
  • Sneller herstel
  • Minder vergroeiingen

 

Nadelen

  • Moeilijk of onmogelijk bij vele vergroeiingen door voorgaande chirurgie
  • Algemene verdoving noodzakelijk
  • Moeilijk bij patiënten met slechte longfunctie: De koolstofdioxide die gebruikt wordt om de buik op te blazen dient uitgeademd te worden door de patiënt. Indien je slechte longen hebt, kan het zijn dat het koolstofdioxide gas zich opstapelt in het lichaam hetgeen schadelijk is.