Welkom in de Ageing Male Clinic

home001De veroudering en vergrijzing van onze bevolking heeft een omkering van de bevolkingspiramide tot gevolg. Onze welvaartsmaatschappij wordt gekenmerkt door een toename van het aantal actieve ouderen, wat zeer complexe economische, technologische, organisatorische en sociale uitdagingen met zich mee brengt. 


De groeiende bevolkingsgroep van de 50-plussers zoekt ook meer en meer van "Kwaliteit van het Leven". Vanaf de leeftijd van 40 tot 50 jaar kunnen echter bij de meeste mannen meerdere aandoeningen tegelijkertijd een rol spelen. Het is dan ook zeer belangrijk, in functie van de prognose en het welzijn van de ouder wordende man, om een totaalprofiel met risicofactoren op te stellen. Dit kan gebeuren door een interactie tussen de eerstelijnsgeneeskunde (huisarts) en de uroloog, in samenwerking met een aantal consulenten binnen een interdisciplinaire aanpak (cardiovasculaire revalidatie, seksuologie, endocrinologie, enz.). 

 

De 'Ageing Male Clinic' is georganiseerd in een concept van gezond ouder worden, dat deel uitmaakt van een Europees project *. De Europese Unie maakt prioriteit van onderzoek naar vergrijzing en bevordert in essentie een evenwichtige mondiale aanpak van de problemen van de vergrijzende bevolking in een multidisciplinaire aanpak.

 

 

home002


* Vijfde kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling in het programma voor kwaliteit van het bestaan; Kernactie 6, De vergrijzende bevolking en hun handicap.