Welkom in de Ageing Male Clinic

home001 De veroudering en vergrijzing van onze bevolking heeft een omkering van de bevolkingspiramide tot gevolg. Onze welvaartsmaatschappij wordt gekenmerkt door een toename van het aantal actieve ouderen, wat zeer complexe economische, technologische, organisatorische en sociale uitdagingen met zich mee brengt.

De groeiende bevolkingsgroep van de 50-plussers zoekt ook meer en meer van "Kwaliteit van het Leven". Vanaf de leeftijd van 40 tot 50 jaar kunnen echter bij de meeste mannen meerdere aandoeningen tegelijkertijd een rol spelen. Het is dan ook zeer belangrijk, in functie van de prognose en het welzijn van de ouder wordende man, om een totaalprofiel met risicofactoren op te stellen. Dit kan gebeuren door een interactie tussen de eerstelijnsgeneeskunde (huisarts) en de uroloog, in samenwerking met een aantal consulenten binnen een interdisciplinaire aanpak (cardiovasculaire revalidatie, seksuologie, endocrinologie, enz.).

Wij organiseren de ‘Ageing Male Clinic’ (mannenkliniek) binnen een concept van gezond verouderen. Dit ligt in de lijn van een Europees project*, dat van het onderzoek naar de veroudering in de Europese Unie een prioriteit maakt en essentieel een evenwichtige, globale benadering van de problemen van de verouderende bevolking promoot, in een multidisciplinaire benadering.

 

home002

 


*Fifth framework programme for research and technological development in the quality of life programme; Key action 6, The ageing population and their disabilities.