Laatste updates

27/10/2021 -  Aangepast bezoekbeleid vanaf vrijdag, 29/10

Naar aanleiding van het stijgende aantal besmettingen en de beslissingen op het laatste Overlegcomité worden de bezoekrichtlijnen in het Jessa Ziekenhuis aangepast:

 

 • Bezoek kan dagelijks, met een maximum bezoektijd van 1 uur.
 • Per bezoek is er 1 bezoeker toegelaten, bij voorkeur 1 vaste bezoeker. Een kind wordt weldegelijk als een tweede bezoeker beschouwd.

 

Voor het volledige overzicht, surf naar www.jessazh.be/bezoek.

 

27/10/2021 - Vragen over je COVID-safe ticket?

Voor meer informatie rond het COVID-safe ticket en certificaten, kan je steeds terecht op de website Covidsafe.be.

 

16/09/2021 - Aangepast bezoekbeleid vanaf maandag, 20 september

Vanaf maandag, 20 september versoepelt het bezoekbeleid naar een dagelijks bezoek met behoud van de huidige beperkingen:

 

 • 2 bezoekers per bezoekmoment
 • Maximum 1u bezoektijd
 • Op meerpersoonskamers is er geen gelijktijdig bezoekmoment toegestaan
 • Maximum 3 bezoekmomenten gelijktijdig inplannen per afdeling

 

Mogelijke uitzonderingen op de bezoekregeling blijven behouden zoals voordien. Bezoekers kunnen nog steeds hun bezoekmoment zelf inplannen. Meer info vind je op www.jessazh.be/bezoek.

 

 

07/09/2021 - Extra vaccinatie voor mensen met verminderde immuniteit vanaf 12 jaar

De vaccinatiecampagne in België is ondertussen vergevorderd. In vergelijking met andere landen halen we een hoge vaccinatiegraad. Volledig gevaccineerde personen zijn in grote mate beschermd tegen ernstige ziekte en overlijden ten gevolge COVID-19, inclusief de actueel dominante delta variant. 

 

De beschikbare gegevens wijzen erop dat personen met een verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, minder beschermd kunnen zijn na basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen. Recente wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bij deze patiënten, het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een betere immuunrespons.

 

Daarom werd er in België beslist om deze extra kwetsbare patiënten vanaf half september uit te nodigen voor een extra vaccinatiedosis, om zo hun bescherming tegen COVID-19 te optimaliseren. Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt.

 

Meer weten?

Surf dan naar laatjevaccineren.be.

 

 

03/06/2021 - Versoepelde bezoekregeling vanaf 7 juni

Vanaf maandag, 7 juni geldt er een licht versoepelde bezoekregeling. Voor de niet-COVID-afdelingen wordt er vanaf dan 1 bezoek per 3 dagen toegestaan. Voor de volledige COVID-afdelingen, daarentegen, blijft het 1 bezoeker om de 5 dagen. Dit hoeft géén vaste bezoeker te zijn, maar mag verschillen van bezoek tot bezoek.


De afdelingen waarvoor uitzonderingen gelden, blijven hun originele regeling handhaven.

 

Ook al worden de maatregelen versoepeld en zijn er steeds meer mensen gevaccineerd, blijven we je vragen om je mondmasker te dragen, de afstands- en hygiënemaatregelen te volgen en ruimtes goed te verluchten.

 

Voor meer informatie rond onze bezoekrichtlijnen, klik hier

 

 

30/04/2021 - Update - AstraZeneca

Voor AstraZeneca wordt de leeftijdsdrempel verlaagd van 56 naar 41 jaar. Heb je echter al een eerste AstraZeneca-vaccin gehad, krijg je ook voor je tweede prik AstraZeneca, ongeacht je leeftijd. Voor meer informatie, lees hier verder.

 

 

08/04/2021 - AstraZeneca tijdelijk enkel voor 55-plussers

België volgt de buurlanden en legt een leeftijdsgrens op voor het vaccineren met AstraZeneca.
Wie jonger is dan 56 zal de komende 4 weken niet worden uitgenodigd om dit type vaccin te krijgen. Nochtans legt het Europees Geneesmiddelen agentschap (EMA) geen leeftijdsgrens op omdat er momenteel geen enkel bewijs is dat het voorkomen van zeer zeldzame bloedproppen in verband zou staan met leeftijd of geslacht. Toch beslist ons land om even de pauzeknop in te drukken voor iedereen die jonger is dan 56. Wellicht ook omdat het nauwelijks impact heeft op onze nationale vaccinatiecampagne.

 

Wat met de tweede prik?

Heel wat patiënten en medewerkers kregen bij Jessa een eerste Astra-vaccin. Velen van hen zijn jonger dan 56. Wat nu? Kunnen zij toch nog een tweede prik krijgen? En zo ja, is dat veilig?

Dr. Koen Magerman, medisch microbioloog: “Laten we niet vooruit lopen op de feiten. We zullen steeds de richtlijnen van de overheid volgen. De tweede prik bij onze patiënten en onze medewerkers is ten vroegste eind mei ingepland. Deze pauze van 4 weken verandert dus niets aan onze vaccinatiecampagne. We vragen uitdrukkelijk om het ingeplande vaccinatiemoment te behouden en geen initiatief te nemen om je afspraak te verzetten. Als de overheid of het EMA over een maand anders zou beslissen, is er nog voldoende tijd om ons beleid te wijzigen. In dat geval brengen we je persoonlijk op de hoogte.”

 

Van de 34 miljoen Europeanen en Britten die het Astravaccin kregen, waren er 222 die dit zeldzame type trombose kregen. Met andere woorden: het is een uiterst zeldzame mogelijke bijwerking. Het vaccin is doeltreffend en redt levens. Het risico dat het jou overkomt is vele malen kleiner dan de kans dat je door corona zwaar ziek in een ziekenhuis belandt.

 

02/04/2021 - Opschaling naar fase 2A vanaf 6 april - beperkte impact op OK en Cathlab

De verplichte opschaling naar fase 2A op dinsdag 6 april zal geen impact hebben op de raadplegingen bij Jessa. Er is wel een beperkte impact (reductie van minstens 20%) op OK-activiteiten en een halvering van de activiteiten in het cathlab (hartcatheterisatie). Die reductie is nodig om de intensieve bedden (zowel COVID als niet-COVID) te kunnen bestaffen. Lees er alles over via www.jessazh.be/nieuws.

 

 

24/03/2021, 15u - Bijna 1.000 risicopatiënten gevaccineerd bij Jessa

90% van onze medewerkers en artsen is intussen gevaccineerd. Maar daar stopt het vaccinatieverhaal in Jessa niet. Intussen hebben ook 997 risicopatiënten hun eerste vaccinatie in Jessa ontvangen. Lees er alles over via www.jessazh.be/nieuws.

 

 

23/03/2021, 12u - Dank aan onze vaccinatievrijwilligers!

Een 15-tal gepensioneerde collega’s staken tijdens onze vaccinatiecampagne met veel plezier mee de handen uit de mouwen om onze artsen en medewerkers zo snel mogelijk gevaccineerd te krijgen. Ook een bijzondere dank aan studente Margot Dom die onze vaccinatieveteranen kwam vergezellen. Lees er alles over via www.jessazh.be/nieuws.

 

 

18/03/2021, 16u - Niet-urgente activiteiten worden voorlopig NIET uitgesteld

Het aantal opgenomen COVID-patiënten neemt stilaan toe, vooral op de diensten Intensieve zorgen (ITE).

 

Op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid worden de nodige voorbereidingen getroffen om op te schalen naar fase 1B. Concreet betekent dit dat we – indien nodig – ITE op campus Salvator terug openen als COVID ITE, met ondersteuning van de buddy’s.

 

Het aantal voorziene COVID-hospitalisatiebedden blijft behouden zoals voorzien. Ook niet-dringende ingrepen worden voorlopig nog niet uitgesteld. We volgen de situatie verder nauw op.

 

Voor meer informatie over welke activiteiten al dan niet doorgaan in het ziekenhuis, klik hier.

 

 

28/01/2021, 15u45 - Gewijzigd bezoekbeleid vanaf 1 februari

Vanaf maandag, 1 februari verandert ons bezoekbeleid. De standaardregel is vanaf dan één vaste bezoeker om de 5 dagen (in plaats van om de 3 dagen). 

Voor afdelingen met uitzonderingen op de standaardregel is in de kalender van de bezoekersapp duidelijk welke regeling zij volgen. De procedure voor bezoek bij nakend overlijden -waarbij iedere bezoeker een QR-code nodig heeft- blijft behouden. De huidige boekingen voor de volgende twee weken blijven behouden, maar nieuwe bezoeken kunnen slechts om de 5 dagen ingeboekt worden.

Mocht de incidentie in de komende periode sterk toenemen (al dan niet van meer besmettelijke varianten), is een volledige bezoekersstop met onmiddellijke ingang op ieder ogenblik mogelijk. 

Français - English Deutsch

 

 

28/01/2021, 15u - Vereenvoudigde verklaring op eer voor bezoekers vanaf 1 februari

Vanaf 1 februari moeten je als bezoeker geen volledige verklaring op erewoord meer invullen vooraleer je naar het ziekenhuis komt. Je vinkt dan tijdens het boeken een vakje aan waarmee je aangeeft dat:

 

 

Ook op de bevestigende e-mail of sms wordt dit nog eens herhaald.

 

Stel dat je in de periode tussen je boeking en je bezoek alsnog symptomen of een hoogrisico-contact hebt, dan kom je in het belang van ieders veiligheid NIET op bezoek in het ziekenhuis.

 

 

21/01/2020, 20u - Jessa en St. Trudo mogen onmiddellijk hun personeel beginnen te vaccineren!

Het Jessa Ziekenhuis en het Sint-Trudo Ziekenhuis in St.-Truiden kregen zonet het verlossende nieuws van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Beiden kregen de toestemming om onmiddellijk te starten met het vaccineren van artsen en zorgmedewerkers van spoed en intensieve zorgen. De twee andere ziekenhuizen binnen het ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg, kunnen in de loop van volgende week starten. Voor het volledige persbericht, klik hier.

 

 

19/01/2021, 16u50 - Beluister onze vaccinatie-podcasts!

Jessa start vandaag met de eerste van 5 podcasts waarbij 3 specialisten antwoorden geven op veel gestelde vragen over vaccinatie tegen het coronavirus.

 

We hebben de vragen verzameld aan de hand van een recente bevraging naar de vaccinatiebereidheid bij onze artsen en medewerkers. De 5 podcasts worden in de loop van deze week druppelsgewijs gelanceerd. In de eerste 2 podcasts worden algemene vragen gesteld: Is het vaccin wel veilig? Wat zijn de bijwerkingen op korte en lange termijn? Is een vaccin nodig als ik al #COVID-19 heb gehad? In 3 thema-podcasts spreken de experten ‘Vaccinatie zwangerschap/kinderwens/borstvoeding’, ‘Vaccineren en allergie of afweerstoornissen’ en ‘vaccineren bij kinderen’, ook hier wordt telkens een expert ter zake bevraagd.

 

Kristof Hayen, die in een vorig leven presentator was bij de radiozenders Donna en Nostalgie, is host.

 

Elke podcast duurt zo’n 6 minuten. Dat is kort maar ook lang genoeg voor de experts om alles rustig en helder uit te leggen. In een taal die iedereen begrijpt. De podcasts waren aanvankelijk bedoeld voor onze medewerkers, maar omdat ze zo helder en informatief zijn, lijken ze ons nuttig voor iedereen die nog met vragen zit over het vaccin.

 

Check de eerste podcast via deze link: www.jessazh.be/coronapodcast1

 

 

06/01/2021, 9u25 - Externe professionals alleen toegang met QR-code vanaf 11 januari

Vanaf 11 januari dienen alle externe professionals, zijnde iedereen dat geen patiënt, begeleider, bezoeker of medewerker is, zich aan te melden aan de ingang met een QR-code. 

 

De medewerker waarmee de externe professional afspreekt, meldt de externe aan. Hierop ontvangt de externe een e-mail met de gegevens van het geplande bezoek en een QR-code. Automatisch volgt ook een uitnodiging om zijn of haar verklaring op erewoord in te vullen, maximaal 8 uur op voorhand. Als dit niet in orde blijkt bij het scannen aan de inkom, kan de verklaring ter plaatse op een tablet nog ingevuld worden.

 

Zonder code én ingevulde verklaring op erewoord is het niet mogelijk om onze campussen en bijgebouwen te betreden.

 

Voor meer informatie, klik hier.

 

01/12/2020, 12u50 - Geleidelijke opstart reguliere activiteiten vanaf 2 december

De overheid staat de ziekenhuizen toe om de klassieke en de daghospitalisaties langzaamaan weer op te starten.  Concreet mogen we dus het aantal beschikbare bedden voor COVID-patiënten lichtjes afbouwen en ze openstellen voor niet-COVID patiënten.

 

Verneem hier welke activiteiten al dan niet doorgaan vanaf 2 december.

 

 

17/11/2020, 12u - "Medisch directeur, prof. dr. Ramaekers, leidt nationale vaccinatietaskforce"

Prof. dr. Dirk Ramaekers, medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis, werd gevraagd om aan het hoofd te staan van de taskforce 'Operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie'. Bedoeling is dat dr. Ramaekers met zijn team de uitrol van het vaccinatieprogramma voor de bestrijding van het coronavirus in goede banen gaat leiden.

 

“Ik ben zeer verheugd dat ik deze taak mag uitvoeren”, zegt hij. “Ik ben mij nu volop aan het inwerken en contacten
aan het leggen.”


Ramaekers wordt in de taskforce bijgestaan door een hele reeks specialisten: wetenschappers, afgevaardigden van de federale en regionale overheidsdiensten, crisismanagers en indien nodig vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en technische werkgroepen.

 

Proficiat, dokter!

 

Meer informatie vind je in de pershoek.

 

 

16/11/2020, 19u30 - "Minimaal invasieve autopsie leidt in 83% van de gevallen tot nieuwe inzichten"

Bij een kwart van de COVID-overlijdens blijkt de doodsoorzaak niet te zijn wat aanvankelijk gedacht werd. Dat heeft een onderzoek d.m.v. minimale invasieve autopsie geleid door Jessa's dr. Janneke Cox aan het licht gebracht. 

 

Dr. Cox licht toe: "Bij 83% van de patiënten zien we dat een autopsie effectief nuttig is geweest. In sommige gevallen wijzigde de doodsoorzaak, in andere gevallen konden we de oorzaak van overlijden specifieker maken."

 

Lees meer in onze pershoek.

 

 

15/11/2020, 18u00 - "Slechts helft van Limburgse testcapaciteit benut"

Op 21 oktober werden er in ons land 80.712 mensen getest op het coronavirus, het hoogste aantal tijdens deze crisis. De labo’s kreunden echter onder die druk. Daarom werd op diezelfde dag beslist om tot 15 november enkel
nog mensen met één of meerdere symptomen van corona te testen.

 

Volgende week wordt beslist of mensen zonder symptomen opnieuw getest kunnen worden op het coronavirus. De Limburgse ziekenhuizen zien dat alvast weer zitten. De laatste dagen wordt immers slechts de helft van de testcapaciteit benut.

 

Lees er alles over in onze pershoek.

 

05/11/2020, 10u25 - Wijziging regeling brengen en afhalen was en linnen

Vanaf zaterdag 7 november wijzigen de uren voor het brengen en afhalen van kledij en linnen van de patiënten op campi Virga Jesse en Salvator. Vanaf dan kan dit elke dag tussen 14u en 18u (in plaats van tussen 16u en 20u).  

 

Voor campus St. Ursula blijft dezelfde regeling standhouden. Daar kan je kledij en linnen brengen en ophalen op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13 en 17u.

 

 

04/11/2020, 17u14 - ReGo's "Gezond in uw kot" helpt je om ook thuis aan je fysieke en mentale gezondheid te werken

Nieuwe verstrengde maatregelen stellen ons opnieuw voor heel wat uitdagingen, zowel op mentaal als fysiek vlak. Toch blijft het belangrijk om aan je lichamelijke en mentale gezondheid te blijven werken, wat natuurlijk geen evidentie is.

 

Onze zorgverleners van het Revalidatie en Gezondheidscentrum (ReGo) geven je daarom wekelijkse tips online om ook thuis te werken aan je gezondheid. Je vindt de tips in de rubriek “gezond in uw kot”: www.hartcentrumhasselt.be/gezondinuwkot

 

 

02/11/2020, 16u - Studenten als buddies op onze afdelingen

10 kanjers offeren hun herfstvakantie op om bij Jessa een handje te helpen. We ontvingen ze op 2 november met open armen! Als studenten verpleegkunde zullen ze de komende 2 weken worden ingezet als ‘buddy’: de meesten op intensieve zorgen, anderen in zorg-ondersteunende taken.

 

Ben jij of ken jij ook iemand met een zorgachtergrond waarbij het kriebelt om een handje te helpen? Aanmelden kan via www.ikvraaghetaan.be!

 

Check zeker ook de mooie reportage op TVL en laat je inspireren.

 

 

 

29/10/2020, 17u - Veilig, maar menselijk: Jessa en St. Trudo laten bezoek bij COVID-patiënten toe

 

Vanaf maandag, 2 november passen Jessa en Sint-Trudo Ziekenhuis een nieuw bezoekersbeleid toe. Al zal het er dit keer iets anders aan toegaan:

 

“Tot nu was het niet toegelaten om COVID-patiënten te bezoeken. Dat was in de eerste golf zinvol omdat we toen in het oog van de storm stonden. Bezoek toelaten zorgde voor een extra besmettingsrisico. Het was dus wel veilig maar eigenlijk ook te hard. In deze tweede golf hebben we extra tijd gekregen om ons op dat vlak beter te organiseren”, zo melden de ziekenhuisdirecties van Jessa en Sint-Trudo.

 

Meer lezen kan je in onze pershoek.

 

 

28/10/2020, 11u20 - Gewijzigd bezoekbeleid vanaf 2 november

Alle Belgische ziekenhuizen, dus ook het Jessa Ziekenhuis, moeten ten laatste tegen maandag, 2 november overschakelen naar een volgende fase. Dit houdt o.a. in dat we 48 van onze ziekenhuisbedden op onze diensten intensieve zorgen (ITE) moeten vrijhouden voor COVID-patiënten. We blijven er echter op aandringen dat ook wanneer je geen COVID-gerelateerde klachten hebt, het ziekenhuis een veilige plaats is. Blijf dus niet met je gezondheidsklachten zitten.

 

Er zullen vanaf die datum ook nog andere wijzigingen doorgevoerd worden, waaronder het bezoekbeleid. In tegenstelling tot het bezoekbeleid tijdens de eerste golf, zal dit keer bezoek bij COVID-patiënten wel toegelaten worden, zij het onder strikt vastgelegde voorwaarden: 

 

 • Enkel patiënten die minstens 3 nachten worden opgenomen mogen bezoek ontvangen.
 • 2 bezoekers uit de sociale bubbel van de patiënt zijn toegelaten, waarvan telkens 1 bezoeker per keer kan langskomen. Onder specifieke omstandigheden mag de bezoeker door een begeleider vergezeld worden.
 • Voor de gewone hospitalisatieafdelingen COVID en gemengd (COVID-/niet-COVID-patiënten) en de afdelingen intensieve zorgen (ITE) geldt de standaardregeling van 1 keer bezoek om de 5 dagen.
 • Voor de gewone hospitalisatieafdelingen zonder COVID-patiënten is bezoek mogelijk om de 3 dagen. 
 • Een bezoekmoment duurt maximaal een uur. Raadpleeg de lijst met uitzonderingen om na te gaan of de afdeling die jij wilt bezoeken hiervan afwijkt.
 • Het bezoek vindt plaats tussen 16 en 20 uur, tenzij anders vermeld bij de uitzonderingen.
 • Welke regeling voor jou van toepassing is, wordt ook meteen duidelijk in de kalender van deze bezoekersapp.
 • De bezoeker dient een afspraak te boeken via de website en heeft deze informatie (QR-code of SMS) steeds mee bij aanmelding aan de inkomhal.
 • Wil je je dierbare spreken, maar kan je die dag niet fysiek aanwezig zijn? Dan is ook beeldbellen een mogelijkheid. 

 

 

26/10/2020, 14u40 - Jessa zoekt helpende handen om mee de tweede golf te bedwingen - NIET ACTIEF

Wil jij Jessa mee helpen om deze tweede COVID-golf klein te krijgen? Wij kunnen wel een extra paar handen gebruiken. Meld je aan via https://bit.ly/3mlVfPK en wie weet tot binnenkort!

 

 

23/10/2020, 15u35 - Overzicht: uitstel niet-dringende en planbare zorg vanaf maandag, 26 oktober en verder op maandag, 2 november

Gisteren besliste de overheid om de niet-dringende en planbare zorg op te schorten vanaf 26/10 en verder op 2/11. Onze medische staf heeft een exacte lijst uitgewerkt van de activiteiten die wel nog kunnen doorgaan. Volg hier steeds de laatste stand van zaken.

 

 

23/10/2020, 11u10 - Update: nieuwe richtlijnen overheid vanaf maandag, 26 oktober

We merken dat jullie met heel wat vragen zitten over welke activiteiten al dan niet verdergezet worden, en dat is perfect te begrijpen. Onze medische staf werkt momenteel een exacte lijst uit van de activiteiten die wel nog kunnen doorgaan. Volg hier steeds de laatste stand van zaken.

 

Verder geven we mee dat:

 • ingrepen of opnames die absoluut nodig zijn, niet worden geannuleerd.
 • als je ingreep niet doorgaat, ook je voorafgaande COVID-screening vervalt.
 • vanaf vandaag, vrijdag 23 oktober, medewerkers zullen starten met het contacteren van de patiënten. Je wordt dus persoonlijk verwittigd. Bel niet zelf naar het ziekenhuis om overbelasting van onze telefooncentrale te vermijden.
 • ambulante raadplegingen, afspraken op medische beeldvorming (radiologie en nucleaire beeldvorming) en dagopnames in het niet-chirurgische dagziekenhuis (bv. oncologisch dagziekenhuis) voorlopig niet geannuleerd worden.

 

 

 

22/10/2020, 19u00 - Breaking: nieuwe richtlijn overheid vanaf maandag, 26 oktober

De overheid heeft vandaag beslist dat elk ziekenhuis, dus ook Jessa, vanaf maandag 26 oktober, alle planbare, niet-dringende activiteiten die gebruik maken van intensieve zorgen, alle klassieke opnames die geen gebruik maken van intensieve zorgen en tot slot alle chirurgische ingrepen die plaatsvinden in het daghospitaal, geannuleerd moeten worden en dit gedurende een periode van 4 weken. 

 

Het spreekt voor zich dat ingrepen of opnames die absoluut nodig zijn, niet zullen worden geannuleerd. De medische staf van Jessa werkt momenteel concreet uit wat dit betekent voor jouw opname of ingreep. We begrijpen dat deze richtlijn veel vragen kan oproepen.

Om onze telefooncentrale niet te overbelasten, vragen we je om te wachten op een bericht van onze medewerker, die je persoonlijk zal opbellen.

 

Wat gaat wel door?

Ambulante raadplegingen, afspraken op medische beeldvorming (radiologie en nucleaire beeldvorming) alsook dagopnames in het niet-chirurgische dagziekenhuis (bv. oncologisch dagziekenhuis) worden voorlopig niet geannuleerd.

 

 

21/10/2020, 17u05 - Twee Jessa hoofdverpleegkundigen genomineerd voor NINA’s Vrouw van het jaar

Hebben jullie het gezien? Jessa collega’s Debby Geerts en Natalie Coenen zijn genomineerd als vrouwen van het jaar door HLN en NINA! Debby en Natalie vertegenwoordigen met deze nominatie symbolisch het hele Jessa team. Krijgen ze jouw stem ook? Gewoon doen via deze link!

 

 

20/10/2020, 21u45 - Aangepaste gevalsdefinitie COVID-19

De gevalsdefinitie voor het bepalen van een (mogelijke) COVID-19-patiënt werd recent aangepast op de website van Sciensano.

 

Mogelijk geval

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met:

 • minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest; dyspnoe; thoracale pijn; acute anosmie of dysgeusie; OF
 • minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak, koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree ; acute verwardheid ; plotse val ; OF
 • verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.

 

Radiologisch bevestigd geval

Een radiologisch bevestigd geval is een persoon bij wie de PCR voor COVID-19 negatief is, maar bij wie de diagnose van COVID-19 wordt gesteld op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een compatibele CT thorax.

 

Bevestigd geval

Een bevestigd geval wordt gedefinieerd als een persoon waar de diagnose van COVID-19 infectie bevestigd werd door een moleculaire test.

 

De laatste gevalsdefinitie vind je steeds terug via https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/Gevalsdefinitie.pdf.

 

 

16/10/2020, 10u30 - Jessa en UHasselt onderzoeken impact van COVID op kankerpatiënten

Een grote Limburgse studie onder leiding van het Jessa Ziekenhuis en UHasselt onderzoekt de impact van COVID 19 op kankerpapiënten. We weten al dat de kans om te overlijden aan de gevolgen van COVID-19 dubbel zo groot is bij kankerpatiënten. Een studie moet nu nagaan wat de nevenwerkingen zijn bij coronapositieve kankerpatiënten. Het doel van het onderzoek is de ondersteunende kankerzorg te herbekijken in functie van de pandemie.

 

Meer weten? Bekijk het interview van TVL.

 

 

17/09/2020, 17u30 - Jessa Ziekenhuis nog steeds coronavrij

Er zijn niet langer bevestigde coronapatiënten in het Jessa Ziekenhuis. Zodra er verandering in deze cijfers komt, communiceren we opnieuw.

 

 

16/09/2020, 16u20 - Jessa voor het eerst in 190 dagen coronavrij

Het Jessa Ziekenhuis is 190 dagen nadat de eerste 2 COVID-patiënten op 11 maart werden opgenomen, voor het eerst weer helemaal coronavrij.

 

Het ziekenhuis telde op het hoogtepunt van de crisis 16 COVID-afdelingen waarvan 5 COVID-diensten voor intensieve zorg. Het patiëntaantal lag het hoogst op 7 april, met 139 patiënten. Op 4 april bereikte het aantal patiënten op intensieve zorgen bijna haar maximum met 40 bezette bedden. 92 COVID-patiënten overleden.

 

Yves Breysem, algemeen directeur: “We kregen als Limburgs ziekenhuis de volle lading. Dat eiste echt het uiterste van onze artsen, verpleegkundigen en medewerkers. Een bijzonder woord van dank gaat daarom uit naar hen, want de patiënten konden meer dan ooit op hen rekenen. Nu komen we in een volgende fase waarin we moeten samenleven met het virus, want het is er nog steeds. Laten we dat vooral niet vergeten dat het opvolgen van voorzorgsmaatregelen aan de orde blijft, zeker nu de besmettingen weer toenemen en nog meer ten aanzien van risicogroepen. De tweede golf speelt zich vooralsnog niet af in de ziekenhuizen, maar impacteert wel in belangrijke mate onze manier van samenleven. De psychologische gevolgen daarvan zijn niet te onderschatten, zeker voor ouderen en alleenstaanden. Ik wil daarom een warme oproep doen om alvast hiervoor oog te hebben in de eigen entourage en zorgzaam met elkaar om te gaan.”

 

 

11/09/2020, 10u40 - Opstapplaats Boudewijnlaan verplaatst door Hasselt Kermis vanaf 19 september

Hasselt Kermis vindt plaats van zaterdag, 19 tot en met zondag, 27 september. De opbouw start op zondag, 13 september.

 

Tijdens de opbouw en het evenement zelf wordt de Koning Boudewijnlaan afgesloten voor alle autoverkeer. Dit heeft ook invloed op de pendelbusritten. Het busje rijdt nog steeds tijdens de op- en afbouw en de week van Hasselt Kermis, maar de opstapplaats verplaatst dan naar parking Hawaï (Boudewijnlaan), 50 meter verder aan de overkant van de gewoonlijke opstapplaats.

 

De kermis is uiterlijk op woensdag, 30 september volledig afgebouwd. Vanaf dan loopt alles weer zoals gebruikelijk.

.

 

 

08/09/2020, 16u - Aangepast bezoekbeleid vanaf 10 september

Vanaf donderdag, 10 september zal de duur van een bezoekmoment uitgebreid worden van 30 minuten naar een uur. Dit zal ook zichtbaar zijn in de online module zodra je een bezoek vanaf deze datum inboekt.

Wil je meer lezen over onze richtlijnen en uitzonderingen op het bezoekbeleid? Klik dan hier.

 

 

04/09/2020, 14u40 - Eerste coronavaccins in België verwacht tegen maart 2021

Virologen schatten de kans reëel in dat we tegen maart 2021 een vaccin tegen het coronavirus hebben.  Althans als het vaccin de cruciale derde testfase, waarin het nu zit, doorstaat. Momenteel worden 9 mogelijke vaccins getest op mensen. Als die resultaten positief zijn, dan kunnen we over een half jaar beginnen vaccineren. Ons land krijgt dan 1,2 miljoen dosissen toegewezen, maar dat is lang niet genoeg voor iedereen. De overheid zal dus keuzes moeten maken: wie krijgt een vaccin en wie niet? Onze prof. dr. Jeroen van der Hilst licht dit toe in de pershoek.

 

 

Op zoek naar oudere berichten?