Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Conventiestatus

Laatste wijziging: 16 mei 2022 , door Secretariaat patiëntenrechten

Theoretische toelichting

In België geldt het systeem waarbij tweejaarlijks tarieven worden afgesproken tussen de geneesheren, de mutualiteiten en de overheid.


Elke individuele geneesheer kan deze overeenkomst ('conventie') aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden.

Indien een geneesheer de conventie aanvaardt, is de arts 'geconventioneerd' of verbonden.
Indien een geneesheer de conventie niet aanvaardt, is de arts 'niet geconventioneerd' of niet-verbonden.
Een geneesheer kan de conventie ook gedeeltelijk aanvaarden. De arts is dan op bepaalde momenten wel geconventioneerd en op andere momenten niet.

 

In de praktijk

Je wordt gehospitaliseerd (opname)

Elke arts rekent zijn prestaties aan via de nomenclatuur. Dit gebeurt via de ziekenhuisfactuur, en wordt - in tegenstelling tot bv. consultaties bij een huisarts waar je een getuigschrift ter terugbetaling meekrijgt - rechtstreeks afgerekend met de mutualiteit of andere betalende instantie (tenzij je niet in regel bent). Je krijgt van het ziekenhuis een factuur waar de afgesproken terugbetalingsbedragen en het persoonlijk aandeel (wettelijk door de patiënt te betalen aandeel) op vermeld staan. De nomenclatuurprestaties worden ook 'erelonen' genoemd. De tweejaarlijkse conventie gaat dus over de afgesproken tarieven van deze erelonen.

Bovenop dit ereloon kan de arts een supplement vragen in zeer specifieke gevallen. Hij kan dit enkel aanrekenen als je zelf kiest voor een 1-persoonskamer en er ook effectief komt te liggen. Dat supplement bedraagt in het Jessa Ziekenhuis maximaal 150%. Conform met de arts zal ook het ziekenhuis per dag een supplement voor de 1-perskamer aanrekenen.


Je betaalt geen ereloon- of kamersupplement als je in een 1-persoonskamer ligt omwille van volgende redenen:

  • wanneer je gezondheidstoestand of de technische voorwaarden van onderzoek, van behandeling of van toezicht, het verblijf in een individuele kamer vereisen. De arts bepaalt of je aan deze voorwaarden voldoet en schrijft hiervoor een attest.
  • wanneer de noodwendigheden van de dienst of het niet beschikken over onbezette bedden in tweepatiëntenkamers of gemeenschappelijke kamers, het verblijf in een individuele kamer vereisen.
  • wanneer het om een de opname op de intensieve therapie-eenheid of spoedgevallenzorg gaat, buiten de wil van de patiënt om.
  • Wanneer het een opname van een kind met een begeleidende ouder betreft.

 

Je komt op consultatie in het ziekenhuis (ambulant)

  • Geconventioneerde (of verbonden) artsen passen de officiële afgesproken tarieven toe. Na tussenkomst van de mutualiteit betaal je enkel het remgeld (of patiëntenaandeel).
  • Niet-geconventioneerde (of niet-verbonden) artsen bepalen hun eigen tarieven. Je betaalt het remgeld én de arts mag daar bovenop een ereloonsupplement aanrekenen.
  • Gedeeltelijk geconventioneerde (of gedeeltelijk verbonden) artsen zijn op bepaalde momenten geconventioneerd en vragen dan geen supplementen. Op andere momenten zijn zij niet geconventioneerd en mogen dan bovenop hun ereloon nog een ereloonsupplement aanrekenen. Deze uren zijn geafficheerd in de wachtzaal van de arts.

 

Overzichtslijst conventiestatus Jessa artsen

Of een arts al dan niet geconventioneerd is, vind je terug onder de rubriek raadplegingen, bij de naam van de arts. En er is ook een overzichtslijst beschikbaar aan de onthaalbalie. Vraag gerust tot welk stelsel jouw arts behoort.