Uitzonderingen op de bezoekregeling

Vanaf 1 februari gelden de volgende uitzonderingen op de bezoekregeling:

 

Intensieve zorgen

 • Om de 5 dagen zijn twee bezoekers per patiënt toegelaten.
 • Bezoek is steeds op afspraak tussen 14u30-15u30 of 18u30-19u30 met maximum 30 minuten per bezoek.
 • De bezoekers krijgen tevens een QR code.
 • Er is ondersteuning van het CST (Corona Support Team ) indien nodig.

 

Palliatieve zorgen

 • Twee bezoekers gelijktijdig per patiënt toegelaten, dit elke dag en onbeperkt.
 • De bezoekers krijgen een QR code die doorlopend toegang verleent.
 • De reguliere ondersteuning van PST (Palliatief Support Team) en de sociale dienst blijft behouden.

 

Kinder- en jeugdgeneeskunde

 • Eén van de ouders slaapt in, de andere kan steeds ongelimiteerd op bezoek komen.
 • De bezoekende ouder krijgt een QR code die doorlopend toegang verleent.
 • Bij opname langer dan 7 dagen kan broer of zus om de 3 dagen dag op bezoek komen.
 • Ander bezoek wordt niet toegelaten.
 • Er is ondersteuning van het CST (Corona Support Team) en de sociale dienst indien nodig.

 

Materniteit/Neonatologie

 • De partner krijgt een QR code die doorlopend toegang verleent.
 • De ouder kan het eenmalig bezoek van broertje of zusje inplannen via het online platform cfr. de regeling van de andere diensten.
 • Ander bezoek wordt niet toegelaten.  Dit verbod geldt ook voor vertegenwoordigers, eerstelijns vroedvrouwen en doula’s.
 • Er is ondersteuning van het CST (Corona Support Team) en de sociale dienst indien nodig.

 

Psychogeriatrie

 • Er zijn 2 bezoekmomenten per week gedurende 30 minuten. Deze momenten blijven voor de gehele opnameperiode hetzelfde en worden door de afdeling afgesproken met het bezoek.
 • 1 vaste bezoeker per patiënt.
 • Bezoek kan van 14 tot 17u met een QR code die doorlopend toegang verleent.
 • Het bezoek gaat door in het gesprekslokaal.
 • Er is ondersteuning van het CST (Corona Support Team) en de sociale dienst indien nodig.

 

Psychiatrie

 • Er is bezoek mogelijk op woensdag en zondag tussen 16 en 20u.
 • De afdeling plant het bezoek in het online platform via de modus dagelijks bezoek.
 • Afhankelijk van de situatie kan de dienst een afwijkende bezoekregeling hanteren (vb. geen bezoek tijdens de eerste week van opname).

 

Sint-Ursula

 • Per gehospitaliseerde revalidant is er 1 vaste bezoeker uit de sociale bubbel toegelaten. Indien de bezoeker hulpbehoevend is, mag er een begeleider meekomen om hem/haar tot aan de cafetaria begeleiden.

 • Er zijn 2 bezoekmomenten mogelijk om de 3 dagen. 1 bezoekmoment in de week en 1 bezoekmoment in het weekend, telkens maximaal 1 uur.

 • Bezoek vindt plaats tussen 13 uur en 19 uur. Bezoek op vrijdag is niet mogelijk.

 • De bezoeker dient een afspraak te boeken via de website en heeft de QR-code of SMS) steeds mee bij aanmelding.

 • Op weekdagen tussen 13u00-17u00 wacht het bezoek in de cafetaria. De revalidant wordt gehaald door de vrijwilliger. Tussen 17u00-19u00 en in het weekend kan de bezoeker de revalidant ophalen in de gang van de afdeling waar hij/zij verblijft. Het bezoek vindt vervolgens plaats in de cafetaria.

 • Plan je bezoek nadat de therapieplanning bekend is. Therapie heeft voorrang op bezoek. Raadpleeg hiervoor de brochure.

 • Het terrein verlaten is niet toegelaten.
 • Voor geïsoleerde COVID-patiënten gaat het bezoek door op de kamer.

 

 

_frankrijk

Français

_engeland

English

_duitsland

Deutsch