Richtlijnen voor bezoek

Volgens de richtlijnen van de overheid kunnen patiënten opnieuw beperkt bezoek ontvangen in het ziekenhuis. De bezoekregeling is zó uitgewerkt dat de veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers gegarandeerd is. Concreet betekent dit dat je als bezoeker een aantal richtlijnen volgt.

 

 

terug naar boven Algemene richtlijnen

 • Bezoek is om de dag mogelijk, maar nooit 2 dagen achter mekaar, dit gedurende max. 60 minuten.
 • Per bezoekmoment is er slechts 1 persoon toegelaten. Die bezoeker moet deel uitmaken van de ‘bubbel van 5’ van de gehospitaliseerde patiënt.
 • Bezoek kan zelf (via app) ingeboekt worden op een moment naar keuze, op weekdagen van 16u tot 20u. In de weekends tussen 14u tot 20 u.
 • Bij opname ontvangt de patiënt een registratiecode van 2 letters en 5 cijfers van de verpleegkundige en kan deze code doorgeven aan degenen die op bezoek mogen komen. Met deze code kan je als bezoeker zelf een afspraak inplannen.
 • Breng telkens een ingevuld exemplaar van de verklaring op erewoord mee:

 

PDF icoonVerklaring op erewoord

 

 • Indien de patiënt niet in de mogelijkheid is om deze code door te geven, kan je de code opvragen bij de verpleegkundigen van de afdeling waar de patiënt is opgenomen.
 • Voor bepaalde afdelingen in ons ziekenhuis geldt een andere bezoekregeling. Wil je weten voor welke afdelingen er uitzonderingen gelden? Klik dan hier.

 

terug naar boven Wanneer is bezoek NIET mogelijk?

 • Er is geen bezoek toegelaten bij patiënten met een Covid-19 besmetting.
 • Bij patiënten die opgenomen zijn voor minder dan 2 nachten (daghospitalisatie of opname met één over- nachting) is bezoek niet mogelijk.
 • Veiligheid primeert. Daarom kan je enkel op bezoek komen als je de afgelopen 14 dagen geen symptomen (koorts ≥ 37,5°C, moeilijke ademhaling, hoesten, reuk- en/of smaakverlies) vertoonde en niet positief testte op Covid-19. Je mag in deze periode ook niet in contact geweest zijn met een positieve Covid-19 patiënt. Je dient hiervoor bij elk bezoek de verklaring op erewoord, die je samen met deze instructies ontvangen hebt, ingevuld en ondertekend mee te brengen en af te geven aan de steward. Let op, deze verklaring moet je telkens opnieuw invullen en afgeven. 

 

PDF icoonVerklaring op erewoord

 

 • Kom je terug uit een zone die door de FOD Buitenlandse zaken “rood” is ingekleurd? Dan blijf je, zoals de overheid voorschrijft, in quarantaine en kom je niet op bezoek.

 

terug naar boven Hoe verloopt je bezoek praktisch?

 • Meld je maximum 10 minuten vóór het bezoek aan bij de steward aan de ingang van het ziekenhuis, geef de ingevulde en ondertekende verklaring op erewoord af en toon je QR-code of SMS. De steward scant deze QR-code of geeft de code in die je via sms hebt ontvangen. Indien je je niet aan het correcte tijdstip houdt, licht de code rood op. De steward zal je dan vragen om op het juiste tijdstip terug te komen.
 • Vanuit de inkomhal ga je rechtstreeks naar de kamer. Op het document met de QR-code vind je de bewegwijzering naar de juiste afdeling terug.
 • Je bezoek combineren met een raadpleging of onderzoek, is niet mogelijk. 
 • Tijdens het bezoek is het mogelijk om uitleg te vragen aan de verpleegkundige. 
 • Als bezoeker neem je de was van de patiënt mee tijdens je bezoek.

 

terug naar boven Hoe hou je je bezoek veilig?

 • Je houdt op ieder ogenblik minstens 1,5 meter afstand.
 • Je ontsmet je handen bij aankomst in het ziekenhuis en bij vertrek.
 • Je draagt vanaf het ogenblik van aankomst tot en met je vertrek uit het ziekenhuis (dus de volledige duur van het bezoek) je zelf meegebrachte mondneusmasker (stoffen of chirurgisch). De patiënt draagt ook een mondmasker indien mogelijk.
 • Je maakt geen lichamelijk contact met de patiënt.
 • Je vermijdt contact van je handen met je mondneusmasker en je gezicht. Op de kamer raak je zo weinig mogelijk contactoppervlakten aan.
 • Je houdt je aan de maximumduur van 60 minuten per bezoek tussen 16u en 20u (tussen 14u en 20u in het weekend). Zo kunnen we de patiënten-, bezoekers-, en medewerkersstromen beter gescheiden houden.

 

terug naar boven Hoe verloopt bezoek bij een stervende patiënt?

 • De arts bepaalt wanneer er van de algemene bezoekregeling kan afgeweken worden om een patiënt bij te staan op zijn laatste dagen.
 • Het bezoek wordt beperkt tot twee personen uit de naaste omgeving. Zij blijven steeds bij de patiënt op de kamer en betreden geen gemeenschappelijke ruimtes.

 

terug naar boven Hoe verloopt een opname?

 • De dag van opname (ook voor dagcontacten) kan de patiënt begeleid worden naar zijn kamer.
 • De bezoeker verlaat hierna het ziekenhuis.
 • Indien de patiënt volledig zelfstandig is, wordt aangeraden om alleen naar de afdeling te gaan.
 • Op afdelingen waar de fysieke afstand niet gerealiseerd kan worden (dagbehandeling oncologie en inwendige) is er geen begeleiding mogelijk tot op de kamer/zetel.
 • Indien een permanente begeleiding noodzakelijk is (vb. minderjarige, dementerende of fysiek afhankelijke persoon) kan een begeleider aanwezig blijven bij verblijf op een éénpersoonskamer.

 

terug naar boven Hoe verloopt een ontslag?

 • De ontslagdatum wordt zo mogelijk reeds bij de opname vastgelegd.
 • Het ontslag gaat normaal gezien steeds door in de voormiddag.
 • Indien de patiënt zelfstandig het ziekenhuis kan verlaten wordt hieraan de voorkeur gegeven.
 • Een begeleider kan de patiënt afhalen op de betrokken afdeling. Hij meldt dit voorafgaand aan de steward.

 

terug naar boven Bij wie kan je terecht bij vragen?

Heb je nog vragen bij deze bezoekregeling? Neem dan contact op met de verpleegafdeling waar de patiënt is opgenomen.

 

_frankrijk

Français

_engeland

English

_duitsland

Deutsch