Bezoek

 

terug naar boven Campussen Virga Jesse en Salvator

Volgens de richtlijnen van de overheid kunnen patiënten vanaf maandag, 8 juni opnieuw beperkt bezoek ontvangen in het ziekenhuis. De bezoekregeling is zo uitgewerkt dat de veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers gegarandeerd is. Concreet betekent dit dat je als bezoeker een aantal richtlijnen volgt.

 

Wanneer is bezoek NIET mogelijk?

 • Er is geen bezoek toegelaten bij patiënten met een Covid-19 besmetting.
 • Veiligheid primeert. Daarom kan je enkel op bezoek komen als jezelf en de patiënt die je wenst te bezoeken de afgelopen 14 dagen geen symptomen (koorts ≥ 37,5°C, moeilijke ademhaling, hoesten, reuk- en/of smaakverlies) vertoonden en niet positief testten op Covid-19. Je mag in deze periode ook niet in contact geweest zijn met een positieve Covid-19 patiënt. Je dient hiervoor bij elk bezoek de verklaring op erewoord, die je samen met deze instructies ontvangen hebt, ingevuld en ondertekend mee te brengen en af te geven aan de steward. Let op, deze verklaring moet je telkens opnieuw invullen en afgeven.

 

PDF icoonVerklaring op erewoord

 

 • Bij patiënten die opgenomen zijn voor minder dan 2 nachten (daghospitalisatie of opname met één overnachting) is bezoek niet mogelijk.

 

Wat zijn de algemene richtlijnen?

 • Op dit ogenblik is per patiënt maximum één bezoeker toegelaten. Dit is telkens dezelfde persoon.
 • Het bezoek is beperkt: je kan om de twee dagen op een vast tijdstip op bezoek komen, met een maximum van 30 minuten per bezoek. Op de dag van opname en ontslag is geen bezoek mogelijk.
 • Het bezoek gebeurt steeds op afspraak én op een vast tijdstip tussen 16u en 20u.
  • Bij opname ontvang je als begeleider van de patiënt een document met de volledige uitleg én een QR-code.
  • Beschik je over een e-mailadres? Dan ontvang je de uitleg en QR-code digitaal.
  • Heb je een GSM, maar geen e-mailadres? Dan ontvang je een cijfercode via SMS die je toont aan de steward.
 • Is er bij opname géén begeleider aanwezig (bv. bij spoedopname, …), dan neemt de afdeling waar de patiënt opgenomen is telefonisch contact met je op om een bezoek op afspraak vast te leggen. Via e-mail of sms ontvang je dan nadien de nodige info.

 

Voor welke patiënten geldt een andere bezoekregeling?

 • Patiënten op palliatieve zorgen: twee bezoekers per patiënt toegelaten.
 • Patiënten op Intensieve zorgen en hartbewakingsafdeling: per patiënt te bepalen door de afdeling
 • Patiënten op materniteit en pediatrie: ouders mogen onbeperkt op bezoek. Bezoek van broers en zusjes te bepalen door verpleegkundigen/vroedvrouwen op de afdeling

 • Patiënten op neonatologie: ouders mogen onbeperkt op bezoek, broers en zusjes 1 maal per week

 • Patiënten in revalidatiecentrum St.-Ursula: 4 bezoekers per week
 • Patiënten op afdeling psychogeriatrie: per patiënt te bepalen door de afdeling 
 • Patiënten van de afdeling psychiatrie: bezoek mogelijk vanaf 15 juni

 

Hoe verloopt je bezoek praktisch?

 • Meld je maximum 10 minuten vóór het bezoek bij de steward aan de ingang van het ziekenhuis aan, geef de ingevulde en ondertekende verklaring op erewoord af en toon je QR-code of SMS. De steward scant deze QR-code of geeft de code in die je via sms hebt ontvangen. Indien je je niet aan het correcte tijdstip houdt, licht de code rood op. De steward zal je dan vragen om op het juiste tijdstip terug te komen.
 • Vanuit de inkomhal ga je rechtstreeks naar de kamer. Op het document met de QR-code vind je de bewegwijzering naar de juiste afdeling terug. Je bezoek combineren met een raadpleging of onderzoek, is niet mogelijk.
 • Tijdens het bezoek komt de verpleegkundige naar de kamer om uitleg te geven over de toestand van de patiënt. Een overleg met de arts tijdens je bezoek is op dit ogenblik niet mogelijk.
 • Als bezoeker neem je de was van de patiënt mee tijdens je bezoek.

 

Hoe hou je je bezoek veilig?

 • Je houdt op ieder ogenblik minstens 1,5 meter afstand
 • Je ontsmet je handen bij aankomst in het ziekenhuis en bij vertrek.
 • Je draagt vanaf het ogenblik van aankomst tot en met je vertrek uit het ziekenhuis (dus de volledige duur van het bezoek) je zelf meegebrachte mondneusmasker (stoffen of chirurgisch). De patiënt draagt ook een mondmasker indien mogelijk. 
 • Je maakt geen lichamelijk contact met de patiënt.
 • Je vermijdt contact van je handen met je mondneusmasker en je gezicht. Op de kamer raak je zo weinig mogelijk contactoppervlakten aan.
 • Je houdt je aan de maximumduur van 30 minuten per bezoek. Zo kunnen we de patiënten-, bezoekers- en medewerkersstromen beter gescheiden houden.

 

Hoe verloopt de dag van opname en van ontslag?

Op de dag van opname en ontslag is geen bezoek mogelijk. Wat kan wel:

 • Op de dag van opname kan je als begeleider even mee naar de afdeling. Je krijgt daar een afspraak voor het bezoekmoment.
 • Op de dag van ontslag (meestal in de voormiddag) meld je je als begeleider aan bij de steward en vermeld je dat je een patiënt komt ophalen. Je loopt rechtstreeks naar de afdeling en meld je aan bij de verpleegbalie. De contacttijd op de afdeling blijft beperkt.

 

Bij wie kan je terecht bij vragen?

Heb je nog vragen bij deze bezoekregeling? Neem dan contact op met de verpleegafdeling waar de patiënt is opgenomen.

 

 

terug naar boven Campus Sint-Ursula

Volgens de richtlijnen van de overheid kunnen onze revalidanten sinds dinsdag, 2 juni opnieuw beperkt bezoek ontvangen op revalidatiecampus St.-Ursula. We zijn verheugd dat dit opnieuw kan. 

Revalideren kan je niet alleen, het vraagt een heel team met de nodige expertise, motivators, supporters…. Jullie spelen daarin een belangrijke rol! De bezoekregeling is zo uitgewerkt dat de veiligheid van revalidanten, medewerkers en bezoekers gegarandeerd is. Veiligheid blijft immers ook in deze fase van de pandemie een absolute vereiste. Concreet betekent dit dat je als bezoeker een aantal richtlijnen volgt.

 

Wanneer is bezoek NIET mogelijk?

 • Er is geen bezoek toegelaten bij revalidanten met een Covid-19 besmetting.
 • Veiligheid primeert. Daarom kan je enkel op bezoek komen als jezelf en de revalidant die je wenst te bezoeken de afgelopen 14 dagen geen symptomen (koorts ≥ 37,5°C, moeilijke ademhaling, hoesten, reuk- en/of smaakverlies) vertoonden en niet positief testten op Covid-19. Je mag in deze periode ook niet in contact geweest zijn met een positieve Covid-19 patiënt. Je dient hiervoor bij elk bezoek de verklaring op erewoord, die je samen met deze instructies ontvangen hebben, ingevuld en ondertekend mee te brengen.


PDF icoonVerklaring op erewoord

 

Wat zijn de algemene richtlijnen?

 • Op dit ogenblik zijn per gehospitaliseerde revalidant maximum vier bezoekers toegelaten. Deze bezoekers zijn steeds dezelfde
 • Er zijn 3 bezoekmomenten (2x in de week en 1x in het weekend) per revalidant voorzien. Deze worden door de (hoofd)verpleegkundige ingepland met afstemming tussen de verschillende afdelingen
 • Het bezoek gebeurt steeds op afspraak én op een vast tijdstip
 • Bij voorkeur gaat het bezoek buiten door: op terras of in de tuin
 • Ook de cafetaria is voorzien om revalidanten met hun bezoek te ontvangen
  • Tijdens de werkweek (tussen 13h en 17h en tussen 18h en 19h) meldt het bezoek zich aan bij één van de vrijwilliger of bij het personeel van de cafetaria. Bezoek  wacht in de cafetaria en revalidant wordt gehaald door de vrijwilliger, of verplaatst zich zelf naar de cafetaria. Uitzondering: vrijdag bezoek tussen 13 en 15u owv openingsuren cafetaria

 

  • In het weekend  (tussen 14 en 19 u) meldt het bezoek zich aan bij de steward aan de buiteningang van de cafetaria. Deze verwijst de familie (1 persoon) door naar de juiste revalidatie afdeling, waar hij/zij de revalidant afhaalt en men samen kijkt of het bezoek buiten (tuin/terras) of binnen (cafetaria) door gaat. 

 

Hoe verloopt je bezoek praktisch?

 • Volg bij aankomst op de parking de pijlen naar de bezoekruimte (1 of 2).
 • Meld je maximum 10 minuten vóór het bezoek bij de verantwoordelijke en toon je ingevulde, ondertekende verklaring op erewoord. Je bezoek vindt plaats ter hoogte van de loopbrug aan het cafetaria. Hier zijn 2 bezoekruimtes ingericht. Bij het maken van je afspraak, meldt de sociale dienst in welke bezoekruimte jouw bezoek plaatsvindt. De bezoekruimten hebben een aparte ingang voor revalidant en bezoeker.
 • De verantwoordelijke signaleert wanneer de bezoekruimte klaar is voor je bezoek.
 • Je bezoek duurt maximum 30 minuten. Tussen elk bezoek wordt de bezoekruimte gedesinfecteerd.

 

Hoe hou je je bezoek veilig?

 • Je houdt op ieder ogenblik minstens 1,5 meter afstand.
 • Je draagt vanaf het ogenblik van aankomst tot en met je vertrek (dus de volledige duur van het bezoek) je zelf meegebrachte mondneusmasker (stoffen of chirurgisch). De revalidant draagt ook een mondneusmasker.
 • Je maakt geen lichamelijk contact met de revalidant.
 • Je vermijdt contact van je handen met je mondneusmasker en je gezicht.
 • Je eet of drinkt niet in de bezoekersruimte.
 • Je kan tijdens je bezoek geen gebruik maken van het sanitair in het revalidatiecentrum.
 • Je houdt je aan de maximumduur van 30 minuten per bezoek. Zo kunnen we de bezoekersstromen gescheiden houden en de bezoekruimten tijdig desinfecteren.

 

Hoe verloopt de dag van opname en van ontslag?

Op de dag van opname en ontslag is geen bezoek mogelijk. Wat kan wel:

 • Op de dag van opname kan je als begeleider even mee naar de afdeling. Je krijgt daar een afspraak voor het bezoekmoment.
 • Op de dag van ontslag (meestal in de voormiddag) meld je je als begeleider aan bij de steward en vermeld je dat je een patiënt komt ophalen. Je loopt rechtstreeks naar de afdeling en meld je aan bij de verpleegbalie. De contacttijd op de afdeling blijft beperkt.

 

Bij wie kan je terecht bij vragen?

Heb je nog vragen bij deze bezoekregeling? Neem dan contact op met de sociale dienst. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar en maak er een deugddoend bezoek van. Volg voor je eigen veiligheid en die van anderen steeds de richtlijnen op.

 

_frankrijk

Français

_engeland

English

_duitsland

Deutsch