Inzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + +
Uitzoomen: druk op uw toetsenbord op CtrlCommand + -
Gebruik knijpzoomen om eenvoudig in en uit te zoomen

Algemene kinesitherapie

Laatste wijziging: 01 augustus 2022

Recent sloten ziekenfondsen en de beroepsverenigingen van kinesitherapeuten een nieuwe nationale overeenkomst (conventie) af. Daarin zijn de tarieven voor elk type behandeling vastgelegd, net als de terugbetaling door het ziekenfonds. Deze conventie is geldig voor 2022-2023.


Elke kinesitherapeut beslist zelf of die deze overeenkomst onderschrijft. 
Ruim 60 % van de kinesitherapeuten in België hebben dat gedaan en houden zich aan deze officiële en vastgelegde tarieven. Dat maakt hen ‘geconventioneerde’ kinesitherapeuten.

De overige 40 % is bijgevolg ‘gedeconventioneerd’. Dit betekent dat de kinesitherapeut hun tarieven vrij bepaalt. Ben je in behandeling bij een gedeconventioneerde kinesitherapeut, dan is het dus goed mogelijk dat die je bovenop het officiële tarief een supplement aanrekent. 
Houd er ook rekening mee dat het ziekenfonds 25% minder terug betaalt voor behandelingen door gedeconventioneerde kinesitherapeuten.

In het Jessa Ziekenhuis worden alle revalidatieverstrekkingen (ook deze van kinesitherapeuten) onder eindverantwoordelijkheid van de revalidatieartsen uitgevoerd en aangerekend. Al deze artsen zijn geconventioneerd en rekenen hiervoor geen supplementen aan.

In het Jessa Ziekenhuis is 72 % van alle kinesitherapeuten geconventioneerd. Een minderheid van 28 % is gedeconventioneerd. Er werd afgesproken dat er GEEN supplementen bovenop de officiële tarieven aangerekend worden. Bij behandeling door een gedeconventioneerde kinesitherapeut is het soms mogelijk dat het bedrag dat je zelf moet betalen (het remgeld), 25% hoger zijn is dan bij een geconventioneerde kinesitherapeut. Dit blijft een uitzondering, m.n. voor bepaalde kinesitherapeutische behandelingen die in het weekend worden gesteld door gedeconventioneerde kinesitherapeuten. Om organisatorische redenen kunnen we niet enkel geconventioneerde kinesitherapeuten in het weekend inzetten.

Dit extra remgeld zal ook meegenomen worden in de teller van de zogenaamde maximumfactuur (MAF). Daarin wordt het maximum bedrag aan remgeld op jaarbasis vastgelegd. Als jij het plafond bereikt hebt, dan betaal je vanaf dan geen remgelden meer aan de zorgverleners. Jouw ziekenfonds licht je hierover in. Als je nog extra toelichting nodig hebt, kan je altijd bij je mutualiteit aankloppen. 
 
Diverse hospitalisatieverzekeringen zullen het extra remgeld van 25 % terugbetalen aan hun verzekerden.  Meer info hieromtrent kan je inwinnen bij jouw verzekeringsmaatschappij.

Heb je hieromtrent nog vragen, aarzel niet om je therapeut aan te spreken.