Leerstoel Medische Ethiek dokter Jules Knapen

Donderdag 14 januari 2021 – Ignaas Devisch – Ethische beschouwingen bij Covid-19 – één jaar later

Prof. dr. Ignaas Devisch is professor in de medische filosofie en ethiek. Hij is verbonden aan de medische faculteit van de UGent. Daarnaast is hij ook auteur, columnist en veelgevraagd ‘publiek filosoof’.
De uitbraak van het COVID-19 virus stelde op heel korte termijn een aantal ethische vraagstukken op scherp. Vraagstukken waarvan we dachten ze nooit (meer) gesteld zouden moeten worden. Ignaas Devisch blikt terug en vooruit.

 

Donderdag 4 maart 2021 - Inez Germeys – Jongeren tijdens de pandemie - een vergeten groep

Prof. dr. Inez Germeys is psycholoog en hoogleraar psychiatrie binnen het Center for Contextual Psychiatry aan de KU Leuven.


De langdurige sociale isolatie eist een zware tol bij veel mensen in de samenleving. En iedereen die hieronder lijdt verdient medeleven en steun. In deze lezing vragen we in het bijzonder aandacht voor onze studenten en de jongeren in het algemeen. Voor hen is sociale interactie een basisbehoefte om op te groeien tot evenwichtige, mentaal gezonde volwassenen. Inez Germeys gaat hier dieper op in. Ze bespreekt de psychische problemen die jongeren ervaren en geeft aan welke rol artsen en hulpverleners in deze context kunnen spelen.

 

Donderdag 18 maart 2021 - Nele Van Den Noortgate – Zorg voor ouderen tijdens COVID-golven

Prof. dr. Nele Van Den Noortgate is diensthoofd van de dienst Geriatrie van het UZ Gent. Zij leidt een onderzoeksgroep en doceert geriatrie en gerontologie. Haar interesse gaat uit naar de zorg rond het levenseinde bij de kwetsbare oudere. Vooral bij onze kwetsbare ouderen sloeg het virus ongenadig toe en zette een aantal ethische en zorgvragen voor onze ouderen op scherp. Wat gangbaar is tijdens niet Covid-19 periodes - ‘Goede zorg is soms durven te beseffen dat mensen sterven en dat proces niet onnodig rekken.’- kwam onder druk en voorwerp van maatschappelijk debat. Kunnen we lessen trekken uit wat ons overkwam en welke zijn dat dan? Nele Van Den Noortgate licht haar visie toe.


Donderdag 1 april 2021 – Benedicte De Koker – Mantelzorg ten tijde van Covid-19

Dr. Benedicte De Koker is coördinator van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn bij de Hogeschool Gent.
Benedicte De Koker deed met haar team en Steunpunt Mantelzorg onderzoek naar mantelzorg ten tijde van Corona. De impact van de coronacrisis op mantelzorgers is groot. Ook deze al te vaak vergeten groep is moe. Een grote groep heeft het gevoel constant onder spanning te staan. Benedicte De Koker spreekt over de resultaten van dit onderzoek en de conclusies die haar team daaruit trok.

 

De lezingen vinden – naargelang wat op dat moment kan - digitaal plaats of in het vernieuwde auditorium H6 van de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, gebouw D, telkens van 20.00 - 22.00 uur.


Accreditering voor artsen werd aangevraagd.


Deelname is gratis. Wel vragen we in te schrijven via www.uhasselt.be/knapen2021

 

Meer info

Marleen Missotten
...
011/26 85 02
www.uhasselt.be/knapen2021

 

PDF icoonLeerstoel-Jules-Knapen-2020-2021

Terug naar overzicht