Sint-Franciskus en Jessa Ziekenhuis werken samen voor borstkanker

27 januari 2011

mammotomie Het Sint Francisziekenhuis en het Jessa Ziekenhuis hebben hun bestaande samenwerking voor de behandeling van borstkankerpatiënten bekrachtigd door de officiële ondertekening van een associatieovereenkomst op woensdag 26 januari.

 

Deze overeenkomst kadert in het zorgprogramma borstkanker. De twee ziekenhuizen streven hierbij naar een gezamenlijke werking, waarbij patiënten met een borstcarcinoom in beide ziekenhuizen een uniforme en gegarandeerde kwaliteit van zorg krijgen, op basis van internationale standaarden.

 

Sinds september 2008 nemen de artsen verantwoordelijk voor borstpathologie in het Sint-Franciskusziekenhuis, deel aan de wekelijkse vergadering van het multidisciplinair borstcentrum in Hasselt. In het Jessa Ziekenhuis bespreken zij alle dossiers van borstkankerpatiënten van het Sint-Franciskusziekenhuis binnen het borstcentrum. Deze multidisciplinair oncologische consultatie (MOC) is samengesteld uit gynaecologen, medisch oncologen, anatoom-pathologen, radiologen en radiotherapeuten die allen gespecialiseerd zijn in borstkanker. Indien nodig worden ook andere artsen zoals plastische chirurgen, klinisch biologen en artsen nucleaire geneeskunde bij het overleg betrokken.

 

Deelname aan dit overleg laat toe om elke patiënte met borstkanker op een kritische, maximaal deskundige en geoptimaliseerde manier te evalueren en te behandelen. In het Sint-Franciskusziekenhuis zorgt dr. Els Beckers voor de chirurgische ingrepen, dr. Jeroen Mebis (LOC) voor systeemtherapie (zoals chemotherapie) en dr. Marc Brosens (LOC) voor radiotherapie in overleg met de patiënte.

 

Uit een recent onderzoek van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE 17/01/11) bleek dat patiënten van ziekenhuizen die minder dan 100 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar behandelen – bij een zelfde stadium van de tumor - ongeveer 20% meer kans hebben om binnen de 5 jaar te overlijden. In de ziekenhuizen met een hoger aantal patiënten waren er ook meer multidisciplinaire oncologische consultaties, meer borstsparende operaties en meer bestralingen na chirurgie. Al zijn er ook laag-volume ziekenhuizen met goede overlevingscijfers.

 

Dankzij deze samenwerking voldoen beide ziekenhuizen ruimschoots aan de wettelijke vereisten waaraan een gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma van borstkanker moet voldoen, zoals beschreven in het koninklijk besluit van 26 april 2007.

 

Deze associatieovereenkomst illustreert dat, dankzij netwerking in een uitgewerkt kwaliteitssysteem, elke patiënte met borstkanker in haar eigen omgeving kan behandeld worden volgens de normen waaraan een gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma van borstkanker zou moeten voldoen.

 

Het Sint-Franciskusziekenhuis en het Jessa Ziekenhuis hebben ook op verschillende andere domeinen een goed lopende samenwerking. Dat is onder meer het geval voor nucleaire geneeskunde, Limburgs PET-centrum, autodialyse, palliatieve zorgen, anatomo-pathologie en tal van samenwerkingen op artsenniveau.

 

Overzicht actueel nieuws
 
 

Contact informatie

Campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel. 011 30 81 11
Fax 011 30 84 48

Campus Salvator

Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel. 011 28 91 11
Fax 011 27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 17 11
Fax 013 55 28 70