Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

 

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden zoals hieronder vermeldt.

 

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Het Jessa Ziekenhuis kan echter niets verklaren, waarborgen of garanderen inzake de nauwkeurigheid, de geldigheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen.

 

Alle aangeboden informatie is louter indicatief en niet afgestemd op individuele personen en kan niet als diagnose, therapie of advies dienen. Indien u medisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde arts die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

 

Het Jessa Ziekenhuis heeft te allen tijde het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

 

De website bevat ook links of verwijzingen naar andere websites die louter geplaatst zijn voor het comfort van de gebruikers van deze website. Het Jessa Ziekenhuis draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit deze inhoud resulteert.

 

Beweringen en opinies, zoals die tot uiting komen in artikels en mededelingen op de website van het Jessa Ziekenhuis, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder, of het Jessa Ziekenhuis in het algemeen.

 

De volledige inhoud die op deze website wordt getoond is, tenzij expliciet anders vermeld, eigendom van het Jessa Ziekenhuis en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van het Jessa Ziekenhuis voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Jessa Ziekenhuis ....

 

Het Jessa Ziekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door het Jessa Ziekenhuis op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

 

De volledige inhoud op deze website wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de volledige inhoud van deze website of het gebruik ervan behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

 

Privacy

 

Het Jessa Ziekenhuis verzamelt via deze website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt er verstaan ‘gegevens aan de hand waarvan een individu kan worden gedefinieerd'.

 

Tijdens het surfen op onze website kan bepaalde informatie passief worden ingezameld, met andere woorden zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt, door middel van verschillende hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies, internetlabels en clickstreamgegevens. Deze informatie wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, maar nooit ter identificatie van individuele personen.

 

Het Jessa Ziekenhuis verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend om door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken.

 

Uw gegevens zijn strikt persoonlijk en zullen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden.

 

U beschikt over een recht van inzage met betrekking tot uw persoonsgegevens die opgenomen zijn in onze gegevensbestanden en, indien nodig, kan u vragen om verbetering van de informatie ....

 

Contact informatie

Campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel. 011 30 81 11
Fax 011 30 84 48

Campus Salvator

Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel. 011 28 91 11
Fax 011 27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 17 11
Fax 013 55 28 70