Geconventioneerd, niet-, of gedeeltelijk geconventioneerd

Theoretische toelichting

 

In België geldt het systeem waarbij tweejaarlijks tarieven worden afgesproken tussen de geneesheren, de mutualiteiten en de overheid. Elke individuele geneesheer kan deze overeenkomst ('conventie') aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden.

Indien een geneesheer de conventie aanvaardt, is de arts 'geconventioneerd' of verbonden.
Indien een geneesheer de conventie niet aanvaardt, is de arts 'niet geconventioneerd' of niet-verbonden.
Een geneesheer kan de conventie ook gedeeltelijk aanvaarden. De arts is dan op bepaalde momenten wel geconventioneerd en op andere momenten niet.

 

In de praktijk

 

U wordt gehospitaliseerd (opname)

 

Elke arts rekent zijn prestaties aan via de nomenclatuur. Dit gebeurt via de ziekenhuisfactuur, en wordt - in tegenstelling tot bv. consultaties bij een huisarts waar u een getuigschrift ter terugbetaling meekrijgt - rechtstreeks afgerekend met de mutualiteit of andere betalende instantie (tenzij u niet in regel bent). U krijgt van het ziekenhuis een factuur waar de afgesproken terugbetalingsbedragen en het persoonlijk aandeel (wettelijk door de patiënt te betalen aandeel) op vermeld staan. De nomenclatuurprestaties worden ook 'erelonen' genaamd.  De tweejaarlijkse conventie handelt dus over de afgesproken tarieven van deze erelonen.


Boven dit ereloon kan de arts een supplement vragen in zeer specifieke gevallen.  Hij kan dit enkel aanrekenen indien u zelf kiest voor een 1-persoonskamer en er ook effectief komt te liggen.  Dat supplement bedraagt in het Jessa Ziekenhuis maximaal 100%.  Conform met de arts zal ook het ziekenhuis per dag een supplement voor de 1-perskamer aanrekenen.


U betaalt geen ereloon- of kamersupplement indien u in een 1-persoonskamer ligt omwille van volgende redenen :  

  • wanneer uw gezondheidstoestand of de technische voorwaarden van onderzoek, van behandeling of van toezicht, het verblijf in een individuele kamer vereisen.  De arts bepaalt of u aan deze voorwaarden voldoet en schrijft hiervoor een attest
  • wanneer de noodwendigheden van de dienst of het niet beschikken over onbezette bedden in tweepatiëntenkamers of gemeenschappelijke kamers, het verblijf in een individuele kamer vereisen.
  • wanneer de opname geschiedt op een eenheid voor intensieve zorg of spoedgevallenzorg, buiten de wil van de patiënt.

 

U komt op consultatie in het ziekenhuis (ambulant)

 

Geconventioneerde (of verbonden) artsen passen de officiële afgesproken tarieven toe.
Na tussenkomst van de mutualiteit betaalt u enkel het remgeld (of patiëntenaandeel).

Niet-geconventioneerde (of niet-verbonden) artsen bepalen hun eigen tarieven. U betaalt het remgeld én de arts mag daar bovenop een ereloonsupplement aanrekenen.

Gedeeltelijk geconventioneerde (of gedeeltelijk verbonden) artsen zijn op bepaalde momenten geconventioneerd en vragen dan geen supplementen.
Op andere momenten zijn zij niet geconventioneerd en mogen dan bovenop hun ereloon nog een ereloonsupplement aanrekenen.  Deze uren zijn geafficheerd in de wachtzaal van de arts.

Of een arts al dan niet verbonden is vindt u ook terug onder de rubriek raadplegingen, bij de naam van de arts.

 

Er is een overzichtslijst beschikbaar aan het onthaal. Vraag gerust tot welk stelsel uw arts behoort.

 

Contact informatie

Campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel. 011 30 81 11
Fax 011 30 84 48

Campus Salvator

Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel. 011 28 91 11
Fax 011 27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 17 11
Fax 013 55 28 70