Specialisme: Palliatieve zorg

Raadplegingsuren:

Meer info:

 

'Palliatieve Zorg' is de actieve totaalzorg die gegeven wordt aan patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en waarbij behandelingen gericht op genezing, niet meer mogelijk zijn. Het is het ondersteunen van patiënt en familie in hun proces van verlieservaringen: verlies van gezondheid, werkstatus, partnerrol en/of rol in het gezin, veranderingen in het uiterlijk, financiële gevolgen, verkleinen van de vriendenkring.

 

In de palliatieve zorg ligt de nadruk op kwaliteit: "Er worden geen dagen meer toegevoegd aan het leven, maar leven aan de dagen" (Cicely Saunders).

 

Het Jessa ziekenhuis beschikt over een Palliatief Support Team, werkzaam op de verschillende campussen en een Palliatieve Eenheid op campus Salvator.

 

Het Palliatief Support Team (PST)

 

Het supportteam voor palliatieve zorg bestaat uit 2 artsen, 2 psychologen en 2 verpleegkundigen, allemaal gespecialiseerd in de  palliatieve zorg. Elke patiënt, elk familielid en elke zorgverlener kan gratis beroep doen op het PST.

 

Het palliatief supportteam geeft advies, informatie en ondersteuning aan de patiënt en zijn familie, alsook aan de hulpverleners die bij de behandeling en de zorg betrokken zijn.

 

Wij streven naar zo goed mogelijke lichamelijke verzorging en optimale pijn- en symptoomcontrole, met veel aandacht voor de emotionele en geestelijke beleving.

 

Ethische vragen rond het naderende levenseinde, zoals het stoppen van behandelingen, palliatieve sedatie en euthanasie zijn bespreekbaar. Hetzelfde geldt voor geschreven wilsverklaringen.

 

De adviezen van het PST worden steeds aan de behandelende arts meegedeeld, omdat hij/zij de eindverantwoordelijkheid voor de zorg blijft behouden.

Via interdisciplinaire samenwerking is er veel aandacht voor de communicatie en de informatieoverdracht tussen de verschillende zorgverleners, de patiënt en zijn familie. Tijdens de begeleiding besteden we extra aandacht aan de betrokken kinderen en tieners.

 

Zo nodig kan er worden overgegaan tot een opname op de palliatieve eenheid. Deze afdeling is speciaal ingericht om aan de noden van de palliatieve patiënt en zijn familie te beantwoorden.

 

De palliatieve eenheid

 

De palliatieve eenheid van het Jessa Ziekenhuis is een kleine, huiselijke afdeling gelegen op campus Salvator. De palliatieve eenheid heeft zeven comfortabele privé-kamers, een aangepaste badkamer met hoog-laagbad en douche, een huiselijk ingerichte leefruimte met keuken die steeds ter beschikking staat van de patiënten en hun familie, een kinderhoek en een gespreksruimte. De naaste familie kan 24 uur op 24 op bezoek komen, overnachten, kleine maaltijden maken en, indien gewenst, betrokken worden bij de verzorging.

 

Een interdisciplinair team bestaande uit een arts, verpleegkundigen, een psychologe, een sociaal werkster, een pastoraal team, een moreel consulent en een 25-tal vrijwilligers staat ter beschikking van de patiënt en hun familie.

 

Een aanvraag voor opname op de palliatieve eenheid kan gebeuren via het palliatief support team of u kan ook rechtstreeks contact opnemen met de afdeling. Indien gewenst / mogelijk kan de familie en/of de patiënt de eenheid vooraf bezoeken.

Het tarief van de éénpersoonskamer op de palliatieve eenheid is identiek aan de algemeen geldende tarieven voor de privé-kamers in het ziekenhuis. Financiële problemen mogen zeker geen belemmering zijn voor een opname op de eenheid.

 

Samenwerking met de thuisgezondheidszorg

 

Voor een naadloze overgang van de zorg bij een ontslag van een palliatieve patiënt, werkt het PST  actief samen met de thuiszorg:

  • De huisarts
  • De thuisverpleegkundigen en andere paramedici
  • De thuiszorgdiensten
  • Pallion (de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe)

 

Contactgegevens campus Virga Jesse

 

Palliatief Support Team:

 
arts: dr. Marc Desmet 011 28 93 43
psychologe: Inge Knaepen 011 30 85 24

verpleegkundigen: Marleen Van Overloop, Lies Vaes

011 33 95 52

 

  E-mail: ...

 

Contactgegevens Campus Salvator en Campus St.- Ursula

 

Palliatieve Eenheid:  
arts: dr. Marc Desmet 011 28 93 43
hoofdverpleegkundige: Jurgen Breemans 011 33 95 51
verpleging 011 33 95 50
Psychologe: Magda Van de Broek 011 28 93 44

 

  E-mail: ...

 

Palliatief Support Team:  

arts: dr. Marc Desmet

011 28 93 43
psychologe: Magda Van de Broek 011 28 93 44
verpleegkundige: Marleen Van Overloop, Lies Vaes  011 33 95 52

 

  E-mail: ...

 

Contact informatie

Campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel. 011 30 81 11
Fax 011 30 84 48

Campus Salvator

Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel. 011 28 91 11
Fax 011 27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 17 11
Fax 013 55 28 70