Klinische studies

Dankzij klinische of biomedische studies kan de gezondheidszorg continu verbeterd worden. Tijdens uw verblijf of onderzoek in het ziekenhuis kan u daarom gevraagd worden om deel te nemen aan een studie. Men vraagt u hiervoor steeds vooraf expliciet om uw schriftelijke toestemming.

 

Klinische studies mogen bovendien slechts van start gaan wanneer ze goedgekeurd zijn door de ethische toetsingscommissie van het Jessa Ziekenhuis. Indien u beslist niet deel te nemen, heeft dit uiteraard geen enkele invloed op de kwaliteit van uw verdere zorg.

 

Contact informatie

Campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel. 011 30 81 11
Fax 011 30 84 48

Campus Salvator

Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel. 011 28 91 11
Fax 011 27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 17 11
Fax 013 55 28 70