Patiëntenrechten

Patiënten in een ziekenhuis hebben een aantal rechten die vastgelegd zijn in de wet van 22 augustus 2002: het recht op bescherming van de privacy en het inzagerecht in het patiëntendossier, het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening, het recht op vrije keuze van zorgverstrekker, het recht op informatie, het recht op toestemming en het recht om een klacht neer te leggen bij de ombudsdienst. Het recht op informatie omvat onder meer informatie over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars die er werken (KB 21 april 2007), en dit in het kader van de aansprakelijkheid van de diverse partijen.

 

Contact informatie

Campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel. 011 30 81 11
Fax 011 30 84 48

Campus Salvator

Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel. 011 28 91 11
Fax 011 27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 17 11
Fax 013 55 28 70