Infostand zelfhulpgroepen

Er bestaan zelfhulpgroepen voor patiënten met diverse ziektebeelden. De infostand in de hal van campus Virga Jesse bevat informatiebrochures over de diverse zelfhulpgroepen.

 

Overzicht zeflhulpgroepen, patiëntenverenigingen en ontmoetingsgroepen in Limburg:

 

 

Update 1/1/2015

 

terug naar boven I.  Fysieke ziekten

 

AIDS - HIV - "Sensoa Positief"

 078 15 11 00

ALZHEIMER Liga

 089 56 38 94

BECHTEREW - patiënten

 011 37 12 49

BORSTKANKER ONTBOEZEMING

 0474 29 82 21

CVS-Contactgroep

 0474 73 23 87

ME-Vereniging

 012 23 92 88

CHRONISCHE INFLAMMATOIRE BINDWEEFSELZIEKTEN - CIB-LIGA

 089 50 31 08

COELIAKIE - Vlaamse Vereniging

 011 45 57 00

COMA - Limburg

 011 27 40 61

CROHN en COLITIS ULCEROSA

 011 21 03 51

CVA - Limburg

 011 53 75 17

DIABETES - VDV Vlaams

 011 39 22 69

DUPUYTREN - Vereniging voor de ziekte van

 011 69 20 72

EPIDERMOLYSIS BULLOSA - DEBRA

 04 267 54 86

EPILEPSIE - Epicentrum

 011 54 20 80

FIBROMYALGIE - Vlaamse Liga

 011 72 86 92

GUILLAIN-BARRE - Diagnosegroep

 011 73 51 16

HART en VAATPATIENTENLIGA - Havali  011 52 31 49
HARTPATIENTEN Limburg

 0475 64 98 22

 011 73 16 34

HARTPATIENTEN Overpelt

 011 64 21 24

HARTPATIENTEN Zutendaal & Omstreken

 089 61 19 09

HEPATITIS - C

 0476 49 60 50

HERSENTUMOREN werkgroep

 0495 30 35 11

HUNTINGTON Liga - Limburg

 089 38 68 96

LIDWINA voor MS vzw

 011 20 10 00

KAHLER Ziekte van

 0494 59 49 57

 089 35 43 66

KINDEREN en KANKER - Kleine Prins

 089 30 45 75

LEUKEMIE - Wildgroei

 089 38 09 80

 013 52 30 92

MENIERE-patiënten

 0475 21 15 90

 089 77 44 96

MS LIGA - Limburg

 011 24 28 82

MULTIPEL MYELOOM-ZIEKTE VAN WALDENSTROM

 089 35 43 66

MYASTHENIE Liga

 011 21 21 56

NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN - NEMA

 011 72 31 87

NIERPATIENTJES - Oudervereniging OVNP

 011 79 21 22

NIERSTICHTING Limburg

 011 42 65 14

NIER. ZOL.

 0479 40 89 59

OSTEOGENESIS IMPERFECTA

 089 85 73 43

PARKINSON - Vlaamse Liga

 013 66 43 50

PROSTAATAANDOENINGEN

 011 30 07 10

PSORIASIS Liga Vlaanderen

 09 355 08 13

PULMONALE HYPERTENSIE - PH vereniging

 011 40 19 86

REUMA Vlaamse Liga - Limburg

 011 73 19 02

REUMATOIDE ARTRITIS

 012 74 27 85

ROZEROOD, Limburgse vereniging voor kankerpatiënten

 0470 39 67 85

STOFWISSELINGSZIEKTE - Ouders - BOKS

 011 64 99 33

VACCINATIESCHADE PREVENTIE

 089 46 34 83

VMCP Vereniging voor Mensen met Chronische Pijn

 011 28 02 48

VOEDSELALLERGIE Stichting

 011 64 30 25

WHIPLASH

 03 663 00 66

 011 74 07 63

WIJNVLEKKEN & HEMANGIOMEN                                     

 011 59 19 70

 

terug naar boven II.  Moeilijkheden rond operatieve ingrepen

 

BORSTOPERATIE - Boratie en Partners                           

 0479 85 64 34

LARYNGECTOMIE - LZG

 012 23 96 68

STOMA - ILCO - HASSELT 

 011 59 29 17

 

terug naar boven III.  Verslavingen

 

AA - Anonieme Alcoholisten                                

 089 36 45 45

AL-ANON Familiegroepen

 03 218 50 56

ALATEEN Familiegroepen - Jongeren

 03 218 50 56

DRUGSVERSLAVING - Breekpunt

 011 33 18 17

N A Limburg

 0498 84 43 17

VERSLAAFDEN - Opvang - Herstel - Nazorg

 0473 43 76 17

Zelfhulpgroep Maasmechelen                                         

 089 76 04 20

 

terug naar boven IV.  Handicaps

 

AFASIE - Limburg                                                            

 011 53 72 69

AUTISME - LSA - Limburg

 011 55 99 60

BLINDEN EN SLECHTZIENDEN - Licht en Liefde

 011 25 15 56

ONICI - ONafhankelijk Informatiecentrum voor Cochleaire Implantatie

 0479 716 120

DOVE en SPRAAKGESTOORDE Kinderen - VLOK-CI

 011 53 68 23

DOVEN en SLECHTHORENDEN

 011 22 19 14

DOWNSYNDROOM Vlaanderen

 011 23 27 96

I.E. - INFANTIELE ENCEFALOPATIE

 011 34 49 36

PROGEBRAILLE - HELEN KELLER

 011 22 34 37

INCLUSIE VLAANDEREN afdeling Limburg                  

 011 72 05 31

LEERPROBLEMEN - SPRANKEL

 011 76 51 15

VROUW en HANDICAP - Persephone

 011 54 17 64

ZICHTBARE HANDICAP

 089 24 04 36

 0476 936 144

 

terug naar boven V.  Psychosociale problemen

 

ANOREXIA NERVOSA en BOULIMIA NERVOSA

 011 42 62 17

BIJNA DOODERVARINGEN

 089 72 18 81

DEPRESSIE - Zelfhulp- en Bewustwordingsgroep Kontakt

 089 85 82 86

EX-PSYCHIATRISCHE PATIENTEN Vereniging Uilenspiegel

 02 410 19 99

INCEST MISBRUIK LIMBURG

 013 66 39 64

SIMILES - Limburg

 011 30 57 25

MANISCH DEPRESSIEVEN - UPS & DOWNS

 011 25 63 62

 

terug naar boven VI.  Bijzondere sociale situaties

 

ADOPTIE Vereniging voor Kind en Adoptiegezin

 089 77 16 53

ALLEENSTAANDEN - Aquariuskring

 0497 42 83 35

ALLEENSTAANDEN - Kontaktpunt

 089 36 32 69

ALLEENSTAANDEN - LAVA

 0479 27 34 27

ALLEENSTAANDEN - VRIENDENKRING CONTACT-INFO

 012 74 28 69

BGMK - Belangenverdediging van Gescheiden Mannen     

en hun minderjarige Kinderen

 0478 95 90 12

 011 22 63 58

CO-OUDERSCHAP

 011 24 17 54

HOOGSENSITIEVE PERSONEN Vlaamse vereniging HSP

 0473 33 96 33

JONGE WEDUWEN en WEDUWNAARS ACTIEF

 011 60 45 88

LEERMOEILIJKHEDEN Kinderen met SPRANKEL

 011 28 37 73

OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND

 011 31 38 02

OUDERS VAN VERONGELUKTE KINDEREN

 089 47 35 93

PLEEGZORG Vlaamse vereniging

 011 60 07 05

STEUNPUNT BLIJVEND OUDERSCHAP - SBO

 011 87 26 71

THUISVERZORGERS Werkgroep KeM

 089 71 53 26

WEDUWEN en WEDUWNAARS Hasselt

WEDUWEN en WEDUWNAARS

 011 21 01 38

 089 36 20 05

ZELFDODING - Nabestaanden SIMILES

 011 30 57 25

 

terug naar boven VII.  Geïnduceerde of secundaire problemen

 

CAVARIA LIMBURGS ROZE HUIS                                                        

011 74 06 01

GEHUWDE HOLEBI'S

0475 86 08 42

  

terug naar boven VIII.    Diversen

 

PRAATGROEP voor VROUWEN                 

 089 77 74 21

VROUWEN ADVIESCENTRUM - AVOS groep                              

 089 35 54 81

 

 

ALLE NIET VERMELDE ZELFHULP- en ONTMOETINGSGROEPEN

016 23 65 07

 

Contact informatie

Campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel. 011 30 81 11
Fax 011 30 84 48

Campus Salvator

Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel. 011 28 91 11
Fax 011 27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 17 11
Fax 013 55 28 70