Infostand zelfhulpgroepen

Er bestaan zelfhulpgroepen voor patiënten met diverse ziektebeelden. De infostand in de hal van campus Virga Jesse bevat informatiebrochures over de diverse zelfhulpgroepen.

 

Overzicht zeflhulpgroepen, patiëntenverenigingen en ontmoetingsgroepen in Limburg:

 

 

Update 1/10/2014

 

terug naar boven I.  Fysieke ziekten

 

 AIDS - HIV - "Sensoa Positief"

 078 15 11 00

 ALZHEIMER Liga

 089 56 38 94

 BECHTEREW - patiënten

 011 37 12 49

 BORSTKANKER ONTBOEZEMING

 0474 29 82 21

 CVS-Contactgroep

 0474 73 23 87

 ME-Vereniging

 012 23 92 88

 CHRONISCHE INFLAMMATOIRE BINDWEEFSELZIEKTEN

 089 50 31 08

 COELIAKIE - Vlaamse Vereniging

 011 45 57 00

 COMA - Limburg

 011 27 40 61

 CROHN en COLITIS ULCEROSA

 011 21 03 51

 CVA - Limburg

 011 53 75 17

 DIABETES - VDV Vlaams

 011 39 22 69

 DUPUYTREN - Vereniging voor de ziekte van

 011 69 20 72

 EPIDERMOLYSIS BULLOSA - DEBRA

 04 267 54 86

 EPILEPSIE - Epicentrum

 011 54 20 80

 FIBROMYALGIE - Vlaamse Liga

 011 72 86 92

 GUILLAIN-BARRE - Diagnosegroep

 011 73 51 16

 HART en VAATPATIENTENLIGA - Havali  011 52 31 49
 HARTPATIENTEN Limburg

 0475 64 98 22

 011 73 16 34

 HARTPATIENTEN Overpelt

 011 64 21 24

 HARTPATIENTEN Zutendaal & Omstreken

 089 61 19 09

 HEPATITIS - C

 0476 49 60 50

 HERSENTUMOREN werkgroep

 0495 30 35 11

 HUNTINGTON Liga - Limburg

 089 38 68 96

 LIDWINA voor MS vzw

 011 20 10 00

 KAHLER Ziekte van

 0494 59 49 57

 089 35 43 66

 KINDEREN en KANKER - Kleine Prins

 089 30 45 75

 LEUKEMIE - Wildgroei

 089 38 09 80

 013 52 30 92

 MENIERE-patiënten

 0475 21 15 90

 089 77 44 96

 MS LIGA - Limburg

 011 24 28 82

 MULTIPEL MYELOOM-ZIEKTE VAN WALDENSTROM

 089 35 43 66

 MYASTHENIE Liga

 011 21 21 56

 NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN - NEMA

 011 72 31 87

 NIERPATIENTJES - Oudervereniging OVNP

 011 79 21 22

 NIERSTICHTING Limburg

 011 42 65 14

 NIER. ZOL.

 0479 40 89 59

 OSTEOGENESIS IMPERFECTA

 089 85 73 43

 PARKINSON - Vlaamse Liga

 013 66 43 50

 PROSTAATAANDOENINGEN

 011 30 07 10

 PSORIASIS Liga Vlaanderen

 09 355 08 13

 PULMONALE HYPERTENSIE - PH vereniging

 011 40 19 86

 REUMA Vlaamse Liga - Limburg

 011 73 19 02

 REUMATOIDE ARTRITIS

 012 74 27 85

 ROZEROOD, Limburgse vereniging voor kankerpatiënten

 0470 39 67 85

 STOFWISSELINGSZIEKTE - Ouders - BOKS

 011 64 99 33

 VACCINATIESCHADE PREVENTIE

 089 46 34 83

 VMCP Vereniging voor Mensen met Chronische Pijn

 011 28 02 48

 VOEDSELALLERGIE Stichting

 011 64 30 25

 WHIPLASH

 03 663 00 66

 011 74 07 63

 WIJNVLEKKEN & HEMANGIOMEN                                     

 011 59 19 70

 

terug naar boven II.  Moeilijkheden rond operatieve ingrepen

 

 BORSTOPERATIE - Boratie en Partners                           

 0479 85 64 34

 LARYNGECTOMIE - LZG

 012 23 96 68

 STOMA - ILCO - HASSELT 

 011 59 29 17

 

terug naar boven III.  Verslavingen

 

 AA - Anonieme Alcoholisten                                

 089 36 45 45

 AL-ANON Familiegroepen

 03 218 50 56

 ALATEEN Familiegroepen - Jongeren

 03 218 50 56

 DRUGSVERSLAVING - Breekpunt

 011 33 18 17

 N A Limburg

 0498 84 43 17

 VERSLAAFDEN - Opvang - Herstel - Nazorg

 0473 43 76 17

 Zelfhulpgroep Maasmechelen                                         

 089 76 04 20

 

terug naar boven IV.  Handicaps

 

 AFASIE - Limburg                                                            

 011 53 72 69

 AUTISME - LSA - Limburg

 011 55 99 60

 BLINDEN EN SLECHTZIENDEN - Licht en Liefde

 011 25 15 56

 ONICI - ONafhankelijk Informatiecentrum voor Cochleaire Implantatie

 0479 71 61 20

 DOVE en SPRAAKGESTOORDE Kinderen - VLOK-CI

 011 53 68 23

 DOVEN en SLECHTHORENDEN

 011 22 19 14

 DOWNSYNDROOM Vlaanderen

 011 23 27 96

 I.E. - INFANTIELE ENCEFALOPATIE

 011 34 49 36

 PROGEBRAILLE - HELEN KELLER

 011 22 34 37

 INCLUSIE VLAANDEREN afdeling Limburg                  

 011 72 05 31

 LEERPROBLEMEN - SPRANKEL

 011 76 51 15

 VROUW en HANDICAP - Persephone

 011 54 17 64

 ZICHTBARE HANDICAP

 089 24 04 36

 0476 93 61 44

 

terug naar boven V.  Psychosociale problemen

 

 ANOREXIA NERVOSA en BOULIMIA NERVOSA

 011 42 62 17

 BIJNA DOODERVARINGEN

 089 72 18 81

 DEPRESSIE - Zelfhulp- en Bewustwordingsgroep Kontakt

 089 85 82 86

 EX-PSYCHIATRISCHE PATIENTEN Vereniging Uilenspiegel

 02 410 19 99

 INCEST MISBRUIK LIMBURG

 013 66 39 64

 SIMILES - Limburg

 011 30 57 25

 MANISCH DEPRESSIEVEN - UPS & DOWNS

 011 25 63 62

 

terug naar boven VI.  Bijzondere sociale situaties

 

 ADOPTIE Vereniging voor Kind en Adoptiegezin

 089 77 16 53

 ALLEENSTAANDEN - Aquariuskring

 0497 42 83 35

 ALLEENSTAANDEN - Kontaktpunt

 089 36 32 69

 ALLEENSTAANDEN - LAVA

 0479 27 34 27

 ALLEENSTAANDEN - VRIENDENKRING CONTACT-INFO

 012 74 28 69

 BGMK - Belangenverdediging van Gescheiden Mannen     

 en hun minderjarige Kinderen

 0478 95 90 12

 011 22 63 58

 CO-OUDERSCHAP

 011 24 17 54

 HOOGSENSITIEVE PERSONEN Vlaamse vereniging HSP

 0473 33 96 33

 JONGE WEDUWEN en WEDUWNAARS ACTIEF

 011 60 45 88

 LEERMOEILIJKHEDEN Kinderen met SPRANKEL

 011 28 37 73

 OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND

 011 31 38 02

 OUDERS VAN VERONGELUKTE KINDEREN

 089 47 35 93

 PLEEGZORG Vlaamse vereniging

 011 60 07 05

 STEUNPUNT BLIJVEND OUDERSCHAP - SBO

 011 87 26 71

 THUISVERZORGERS Werkgroep KeM

 089 71 53 26

 WEDUWEN en WEDUWNAARS Hasselt

 WEDUWEN en WEDUWNAARS

 011 21 01 38

 089 36 20 05

 ZELFDODING - Nabestaanden SIMILES

 011 30 57 25

 

terug naar boven VII.  Geïnduceerde of secundaire problemen

 

 CAVARIA LIMBURGS ROZE HUIS                                                        

 011 74 06 01

 GEHUWDE HOLEBI'S

 0475 86 08 42

  

terug naar boven VIII.    Diversen

 

 PRAATGROEP voor VROUWEN                 

 089 77 74 21

 VROUWEN ADVIESCENTRUM - AVOS groep                              

 089 35 54 81

 

 

 ALLE NIET VERMELDE ZELFHULP- en                                  

 ONTMOETINGSGROEPEN                                               

016 23 65 07

 

 

 

Contact informatie

Campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel. 011 30 81 11
Fax 011 30 84 48

Campus Salvator

Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel. 011 28 91 11
Fax 011 27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 17 11
Fax 013 55 28 70