Rechtsverhoudingen tussen ziekenhuis en beroepsbeoefenaars - aansprakelijkheid

Als patiënt heeft u het recht om van het ziekenhuis informatie te ontvangen over de aard van de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars[1] die er werkzaam zijn[2].

 

Het Jessa Ziekenhuis streeft ernaar om steeds de best mogelijke zorg te verstrekken. Dit belet niet dat u in sommige gevallen van oordeel kan zijn dat uw rechten als patiënt[3] geschonden werden en u een klacht wenst in te dienen.

 

Het ziekenhuis is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen in verband met de eerbiediging van de rechten van de patiënt van zelfstandige beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken en van beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden. Dit heeft tot gevolg dat u in dat geval uw klacht moet indienen bij de beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan.

 

Hierna vindt u de categorieën van beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn in het Jessa Ziekenhuis met hun statuut en de vermelding of het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid al dan niet uitsluit voor die beroepsbeoefenaars.

 

Categorie Statuut Aansprakelijkheid van het ziekenhuis
Artsen en tandartsen Statutairen of bedienden Ja
  Zelfstandigen Nee
  Arts - specialisten in opleiding Nee (verantwoordelijkheid stagemeester)
Verpleegkundigen, vroedkundigen en zorgkundigen Statutairen of bedienden Ja
Apothekers Statutairen of bedienden Ja

Kinesitherapeuten

Statutairen of bedienden Ja 
Overige beroepsbeoefenaars Statutairen of bedienden Ja
  Zelfstandigen Nee
Beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden   Nee

 

Indien u extra informatie wenst over het statuut van een individuele beroepsbeoefenaar kan u deze opvragen bij Mevr. Betty Hardy tel. 011 28 95 62 of e-mail ...

 

In het Jessa Ziekenhuis bestaan controleprocedures waarbij de medisch directeur, weliswaar gebonden door zijn beroepsgeheim, inzage krijgt in medische patiëntengegevens.

 

Voor vragen of eventuele klachten omtrent uw verblijf in het Jessa Ziekenhuis kan u zich wenden tot de ombudsdienst.

 


[1] K.B. nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

[2] Artikel 30 Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008.

[3] Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt

 

Contact informatie

Campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel. 011 30 81 11
Fax 011 30 84 48

Campus Salvator

Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel. 011 28 91 11
Fax 011 27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 17 11
Fax 013 55 28 70