Ombudsdienst

Waarom een ombudsdienst?

 

Ombudsdienst De organisatie van een ziekenhuis is een complex gebeuren waar heel wat medewerkers bij betrokken zijn.

 

Centraal hierin staat de patiënt, die omwille van zijn ziekte bijzonder kwetsbaar is. Hij wordt omringd door zijn familie die bekommerd is en zich voortdurend vragen stelt over de opname en het verloop van de ziekte. Zowel patiënt als familie hopen continu op beterschap en zoeken naar uitleg en verklaringen.

 

Het uiteindelijke doel van de ombudsdienst is een verhoging van de kwaliteit, dienstverlening en de aantrekkelijkheid van het ziekenhuis.

 

Door de inrichting van een ombudsdienst kiezen wij voor een directe afhandeling van klachten, maar ook voor preventie - hoe leren uit patiëntenervaringen van het verleden om gelijkaardige situaties voor de toekomst te vermijden.

 

Suggesties, vragen of klachten?

 

Daarom is uw mening over uw verblijf in ons ziekenhuis voor ons van groot belang. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u uw bevindingen, zowel positief als negatief, aan ons kenbaar maakt. Als u problemen of klachten heeft, adviseren wij deze zo vlug mogelijk met de rechtstreeks betrokkenen - geneesheer, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers - te bespreken.

 

Hebt u suggesties, een probleem waar u zelf geen oplossing voor weet, of hebt u een vervelende situatie meegemaakt in ons ziekenhuis? U kan bij de ombudsdienst terecht met al uw opmerkingen, suggesties en klachten in verband met de zorgverlening in het ziekenhuis.

 

Wat kan u van de ombudsdienst verwachten

 

De ombudspersoon is de schakel tussen de patiënt, zijn familie enerzijds en de zorgverleners en het ziekenhuis anderzijds.

 

De belangrijkste opdrachten van de ombudspersoon zijn:

  • Communicatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar bevorderen
  • Bemiddelen met de bedoeling een oplossing te bereiken
  • De patiënt inlichten over verdere mogelijkheden wanneer geen oplossing bereikt wordt.
  • Verstrekken van info over de organisatie en de werking van de ombudsdienst.
  • Formuleren van aanbevelingen om herhaling te voorkomen.

 

Werkwijze 

 

  • Contacteer de ombudsdienst van de campus waar de klacht zich heeft voorgedaan.
  • De ombudspersoon zal u informeren over het verloop van een klacht.
 

Contact informatie

Campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel. 011 30 81 11
Fax 011 30 84 48

Campus Salvator

Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel. 011 28 91 11
Fax 011 27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 17 11
Fax 013 55 28 70