Kostprijs

kostprijs patiënt Het ziekenhuis factureert alle kosten en honoraria van uw ziekenhuisopname. U moet alleen de kosten betalen die het ziekenfonds niet betaalt.

 

De prijs wordt bepaald volgens de wettelijke RIZIV-reglementering.

 

Om uw factuur achteraf correct te interpreteren is het belangrijk om de inhoud van volgende begrippen te kennen.

 

Aan de hand van een voorbeeld (prestatie) worden deze begrippen toegelicht.

 

  • RIZIV-bedrag van een prestatie = wettelijk overeengekomen bedrag dat een zorgenverstrekker (bv. een arts, een kinesist...) mag aanrekenen voor het uitvoeren van die prestatie.
  • Terugbetalingstarief van een prestatie = gedeelte van het RIZIV-bedrag dat door de mutualiteit wordt terugbetaald.
  • Persoonlijk aandeel van een prestatie = Verschil van het RIZIV-bedrag en het terugbetalingstarief.
  • Supplement van een prestatie = bedrag dat bovenop het RIZIV-bedrag aan de patiënt wordt aangerekend (bv. door deconventionering van de arts, door specifieke vragen van kamerkeuze van de patiënt..)


De prijs is afhankelijk van uw kamerkeuze. Indien u voor een éénpersoonskamer kiest, dan betaalt u een kamersupplement en kunnen de behandelende geneesheren tot 100% supplement op het honorarium aanrekenen. Dit geldt zowel voor de geleverde prestaties als voor de toezichtshonoraria.

In volgende gevallen wordt er geen supplement op een éénpersoonskamer aangerekend:

  • Indien u om medische redenen op een éénpersoonskamer opgenomen wordt. De behandelende arts zal dit dan schriftelijk bevestigen.
  • Indien u zonder het te vragen op een éénpersoonskamer terechtkomt bij plaatsgebrek op gemeenschappelijke kamers.
  • Indien u opgenomen wordt op een eenheid voor intensieve zorgen waaronder hartbewaking (CCU) of spoedgevallenzorg.


Indien u niet aangesloten bent bij een ziekenfonds, of indien het ziekenfonds niet tussenkomt voor de ingreep (bijvoorbeeld voor een esthetische ingreep), dan zal uw factuur hoger zijn. Meer informatie hierover vindt u in de rubriek patienten zonder ziekenfonds

 

In principe ontvangt u slechts één factuur voor alle kosten van uw opname. U ontvangt deze factuur ten vroegste zes weken na uw vertrek uit het ziekenhuis. Het is wel mogelijk dat er op een later tijdstip nog een bijkomende factuur volgt voor laattijdig ingediende erelonen van geneesheren of andere kosten.

Het ziekenhuis vraagt u éénmaal per week een voorschot op de eindfactuur. Daarbij houdt men rekening met de te verwachten kosten. De betaalde voorschotten trekt men af van het uiteindelijke factuurbedrag.

 

Contact informatie

Campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel. 011 30 81 11
Fax 011 30 84 48

Campus Salvator

Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel. 011 28 91 11
Fax 011 27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 17 11
Fax 013 55 28 70