Jessa in het kort

Malika bezoekuren B3 img_8473

Het Jessa Ziekenhuis biedt als supraregionaal referentieziekenhuis een ruim aanbod van innovatieve & hoogkwalitatieve geneeskunde en patiëntenzorg aan. Wij willen warme zorg bieden aan onze patiënt en zijn familie en hen actief betrekken zowel in het individuele zorgtraject als in het beleid van het ziekenhuis. Hiervoor organiseren we o.a. om de twee maanden een overleg met een vertegenwoordiging van patiënten, huisartsen en mutualiteiten.

Het ziekenhuis telt 981 erkende bedden en 220 dagplaatsen, verspreid over vier campussen: campus Virga Jesse, campus Salvator en de logistieke campus Ekkelgarden in Hasselt en campus St.-Ursula in Herk-de-Stad. Hiermee behoren we tot de 5  grootste niet-universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen. Met meer dan 350 artsen & arts-specialisten in opleiding en meer dan 3000 medewerkers is Jessa de grootste werkgever van Limburg.

 

Naast alle klassieke medische specialismen die in de meeste ziekenhuizen worden aangeboden, biedt het ziekenhuis ook een heel aantal hooggespecialiseerde, topklinische diensten en subspecialisaties, die niet in elk ziekenhuis worden aangeboden. Meestal gaat het hierbij om behandelingen waarvoor geavanceerde apparatuur, bijzondere voorzieningen en/of specifieke deskundigheid nodig zijn, met een doorgaans supraregionaal karakter.

 

Voor heel wat van deze specialismen werkt het Jessa Ziekenhuis nauw samen met de ziekenhuizen in de regio: het St-Franciskusziekenhuis Heusden, het AZ Vesalius en het Sint-Trudoziekenhuis. Samen bouwen we het klinisch netwerk Zuid-West Limburg verder uit. Het huidige beleid van de federale en Vlaamse overheden stimuleert deze netwerkontwikkeling.

 

Enkele van onze referentiefuncties zijn o.m.:

 • Cardiochirurgie (incl. minimaal invasieve chirurgie)
 • Hartcentrum*
 • Nierdialyse*
 • Hematologie (incl. steriele kamers)*
 • Oncologie*
 • Radiotherapie*
 • Borstkliniek*
 • Neurochirurgie*
 • Infectieziekten & immuniteit
 • Travel Clinic
 • Abdominale chirurgie (incl. rectumchirurgie, leverchirurgie)*
 • Centrum voor moleculaire diagnostiek, next generation sequencing (voor gepersonaliseerde kankerbehandelingen)*
 • Revalidatiecentrum voor niet-aangeboren hersenaandoeningen & amputatie (campus St-Ursula)
 • Psychogeriatrie*
 • Urologie (oncologie, andrologie, reconstructieve heelkunde, kinderurologie)*
 • ORL (incl. cochleair implant)
 • Oftalmologie (incl. retinachirurgie)*
 • Diverse subspecialisaties kind- en jeugdgeneeskunde: neurologie, maag- en darmziekten, endocrinologie, astma & allergieën, obesitascentrum voor kinderen, groeistoornissen, diabetes, kindercardiologie,…

 

Voor een optimale zorg aan patiënten werken we ook dagelijks samen met eerstelijnszorgverleners. Ook deze samenwerking verankeren we in formele samenwerkingsovereenkomsten. De samenwerking met de Huisartsenkring Herkenrode (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek) leidde er intussen toe dat de huisartsenwachtpost gelokaliseerd is op campus Virga Jesse.

 

Jessa maakt ook deel uit van het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven en Hospilim (Plus), het samenwerkingsverband van de Limburgse ziekenhuizen. Er is ook een nauwe samenwerking met de hogeschool PXL en Uhasselt.

 

Continue investering in medische toptechnologie, ICT, kwaliteit, patiëntenbetrokkenheid en vakbekwame artsen & medewerkers vormt de hoeksteen van het beleid van het Jessa Ziekenhuis. Jessa heeft in april 2016 als eerste Belgische ziekenhuis de NIAZ-Qmentum accreditatie behaald voor de ganse werking van het ziekenhuis. Intussen onze derde opeenvolgende NIAZ-accreditatie. 

 

Jessa in cijfers

 • 981 erkende bedden
 • 220 dagplaatsen
 • 3 070 medewerkers – 2 235 FTE
 • 350 artsen & assistenten - 75 toegelaten artsen
 • 38 500 opnames & 70 850 dagopnames
 • + 1 300 patiënten per dag - 200 000 unieke patiënten per jaar

 

(cijfers december 2015)


* specialismen waarvoor samen wordt gewerkt binnen het netwerk Zuid-West Limburg (St.-Franciskus-ziekenhuis - Heusden, AZ Vesalius - Tongeren, Sint-Trudoziekenhuis - St. Truiden en Jessa Ziekenhuis)