Patiëntveiligheid

Uw bijdrage aan een veiliger verblijf in het Jessa Ziekenhuis

 

Het Jessa Ziekenhuis wil kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren aan alle patiënten. Onze medewerkers stellen hiervoor dagelijks alles in het werk, maar ook u als ouder kan tijdens het verblijf van uw kind in het Jessa Ziekenhuis hier een bijdrage aan leveren. Graag geven we enkele tips om het verblijf van u en uw kind zonder problemen of ongeplande gebeurtenissen te laten verlopen.

 

Maak uw kind kenbaar

 

polsbandje Bij opname in het Jessa Ziekenhuis krijgt uw kind een identificatiebandje met zijn of haar persoonlijke gegevens. Hierdoor kunnen we uw kind veiliger begeleiden gedurende het volledige ziekenhuisverblijf. Waak erover dat uw kind steeds dit identificatiebandje draagt. Mocht het door omstandigheden loskomen, vraag dan een nieuw bandje aan de verpleegkundige. Kijk na of alle informatie (naam, geboortedatum e.d.) op het bandje correct is.

 

Let erop dat uw kind steeds een identificatiebandje draagt en kijk na of alle gegevens correct zijn

 


Geef alle informatie over de gezondheidstoestand van uw kind

 

informatie Tijdens het gesprek bij de opname van uw kind vertelt u best zo uitgebreid mogelijk hoe uw kind zich voelt en waar u of uw kind zich zorgen over maakt.

 

Geef uw zorgverlener alle informatie over de gezondheidstoestand van uw kind. Vermeld ook zeker eventuele allergieën. Denk hier bijvoorbeeld aan contraststoffen, antibiotica, latex of kleefpleister.

 

Vraag uw zorgverlener naar meer uitleg over het verloop van de opname, behandeling, onderzoek of ingreep. Informeer hoe u kan bijdragen aan de voorbereiding van uw kind (bv. nuchter blijven, uitleg geven). Laat het ons weten als iets niet duidelijk is of als u ergens over twijfelt.

 

Signaleer het ons indien u iets niet begrijpt of iets anders uitziet dan u verwachtte of verteld was.

 

Geef alle informatie over de gezondheidstoestand en allergieën van uw kind

 

Medicatie

 
Vertel uw zorgverlener welke medicatie uw kind thuis gebruikt (met of zonder voorschrift). Neem het medicatie-overzicht met vermelding van geneesmiddel, dosis en frequentie van inname mee naar het ziekenhuis bij de opname van uw kind. Bespreek met uw arts of uw kind de medicatie tijdens het verblijf verder mag innemen of niet.


medicatie
Stel zelf vragen: waarom krijgt mijn kind dit? Hoe moet mijn kind het gebruiken en hoe lang? Informeer naar mogelijke bijwerkingen en signaleer het aan de zorgverlener als uw kind deze vertoont.


Is uw kind allergisch aan bepaalde medicatie of is er een geneesmiddel dat bij uw kind niet werkt? Laat het weten!

 

Vertel ons welke geneesmiddelen uw kind gebruikt

 

Zorg voor een goede hygiëne van uw kind

 

hygiëne Om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan en infecties te voorkomen is een goede hygiëne op de afdeling belangrijk. Uw zorgverlener zal steeds de handen wassen en eventueel handschoenen dragen als uw kind wordt verzorgd. Het speelgoed in de speelzaal wordt regelmatig ontsmet.

 

Ook de hygiëne van uw kind is belangrijk. Let erop dat uw kind regelmatig de handen wast met water en zeep. Zorg voor een goede lichaamshygiëne. Laat uw kind niet op blote voeten lopen.

 

Draag zorg voor de hygiëne van uw kind

 


Psychosociale veiligheid

 

psychosociale veiligheid Vertel ons wat de gewoontes zijn van uw kind. Merkt u tijdens het ziekenhuisverblijf veranderingen op in het huilpatroon of het gedrag van uw kind, verwittig dan de zorgverlener.

 

Kinderen voelen zich het veiligst wanneer een ouder of ander vertrouwd persoon dicht bij hen in de buurt is. Probeer daarom zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens het verblijf van uw kind.

 

Wees zoveel mogelijk aanwezig opdat uw kind zich veilig voelt tijdens het ziekenhuisverblijf

 

Valincidenten

 

valincidenten Laat uw kind bij de verzorging niet alleen achter op het waskussen. Bij baby’s en kleine kinderen is het van belang om de bedhekkens omhoog te doen indien u de kamer verlaat of uw kind slaapt.

 

Laat uw kind niet op blote voeten of kousen lopen. Zorg voor gepaste schoenen die de voet goed insluiten. Laat uw kind niet door de gang rennen om uitglijden te voorkomen.

 

Voorkom situaties die aanleiding kunnen geven tot vallen

 


U vindt bovenstaande tips ook terug in een slideshow met tekeningen van Kaat & Milan op de televisieschermen in de patiëntenkamers en speelzaal van de afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde. Daarnaast kan u deze tips en tekeningen ook bekijken op posters op deze afdeling en op andere plaatsen waar kinderen komen, zoals spoedgevallen, radiologie en consultatie.

 

Contact informatie

Campus Virga Jesse

Stadsomvaart 11
3500 Hasselt
Tel. 011 30 81 11
Fax 011 30 84 48

Campus Salvator

Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
Tel. 011 28 91 11
Fax 011 27 45 90

Campus St.-Ursula

Diestsesteenweg 8
3540 Herk-de-Stad
Tel. 013 55 17 11
Fax 013 55 28 70