HomeWarme zorg

Zelfhulpvriendelijk ziekenhuis

Op 8 december 2016 ondertekende het Jessa Ziekenhuis een intentieverklaring van ZelfhulpOndersteuning en PatiëntenParticipatie Limburg (ZOPP Limburg) om het concept ‘Zelfhulpvriendelijk Ziekenhuis’ te integreren in onze organisatie. Zo trachten we de participatie van zelfhulpgroepen in het Jessa Ziekenhuis op een structurele en uniforme manier te verankeren.

De focus van ZOPP Limburg is drieledig: patiëntenverenigingen begeleiden bij een kwaliteitsvolle basiswerking, de stem van de patiënt meer gehoor geven en een brug vormen tussen verenigingen en de overheid.

Het Jessa Ziekenhuis werkt al structureel samen met volgende patiëntenverenigingen: ActiefWW, Anders Gewoon, Boratie en Partner, CIB-Liga, Diabetes Liga Midden Limburg, Lotuz, Nier Limburg, Stoma Ilco, Roserood, Werkgroep Hersentumoren en Wildgroei. Deze lijst groeit gestadig. Met elke vereniging wordt een afsprakennota opgesteld en ondertekend. Bijkomend tekenen de verenigingen ook een overeenkomst inzake vertrouwelijkheid.

Bij het optimaliseren van onze anamneseformulieren bleek de input van patiëntenverenigingen alvast erg nuttig: ‘Zijn de formulieren duidelijk?’, ‘Begrijpen patiënten wat er gevraagd wordt?’. We kregen heel wat input vanuit het standpunt van de patiënt. Verder peilden we al naar ideeën over hoe patiënten denken dat zijzelf en bezoekers het best attent gemaakt worden op het wassen en ontsmetten van hun handen. Ook deze brainstorm leverde bruikbare input op.