HomeTopklinisch en innovatief

Eerste Belgisch ziekenhuis met NIAZ Qmentum accreditatie

Het Jessa Ziekenhuis heeft als eerste Belgische ziekenhuis de NIAZ Qmentum accreditatie behaald. Daarnaast is Jessa het eerste ziekenhuis dat voor de derde keer een ziekenhuisbrede NIAZ accreditatie in de wacht sleepte. Dit internationale kwaliteitslabel, uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op herhaaldelijke wijze een hoog niveau van kwalitatieve zorg kan voortbrengen én over een werkcultuur beschikt die gericht is op continue verbetering.

Het NIAZ normenkader is opgebouwd volgens het profiel van het ziekenhuis. Ieder ziekenhuis wordt getoetst op vijf algemene normensets: governance, leiderschap, infectiepreventie en -bestrijding, medicatiebeheer en voorbereid zijn op rampen. Daarnaast worden er specifieke normen aan toegevoegd, afgestemd op de zorgprocessen van het ziekenhuis.

Dr. Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis: “Het auditteam bevestigde dat kwaliteit in ons DNA zit. De accreditatie is geweldig, maar toch willen we nog op heel wat punten verbeteren. Met interne audits en veiligheidsrondes op alle afdelingen blijven we de vinger aan de pols houden en elk jaar stellen we concrete doelen. Kwaliteitsverbetering was, is en blijft een prioriteit.”