HomeTopklinisch en innovatief

Een geïntegreerd antibioticabeleid

Al sinds 2002 pakt Jessa de overconsumptie van antibiotica aan. Het doel is niet alleen om minder voor te schrijven, maar vooral om correcter voor te schrijven.

De antibioticabeleidsgroep van het Jessa Ziekenhuis bestaat uit deskundigen van verschillende disciplines, zoals microbiologen, infectiologen, internisten, intensivisten, spoedartsen, geriaters, pediaters, apothekers en de medische directeur. Daarnaast is er een team van microbiologen, infectiologen en apothekers dat elke week de antibioticatherapie van patiënten met de behandelende artsen bespreekt.

Weinig ziekenhuizen besteden zoveel aandacht aan hun antibioticagebruik als het Jessa Ziekenhuis. Meestal ligt de focus van het antibioticabeleid op de afdeling intensieve zorgen, maar ons team geeft evengoed advies aan andere afdelingen, zoals geriatrie, abdominale heelkunde, urologie en orthopedie.

Dr. Reinoud Cartuyvels, klinisch bioloog microbiologie en voorzitter van de antibioticabeleidsgroep: “Soms worden antibiotica onnodig voorgeschreven, wordt bij ernstig zieke patiënten te laat gestart, krijgt een patiënt een te hoge of te lage dosis of is de duur van de behandeling te kort of te lang.” De oplossing: een goed antibioticabeleid!

Koen Magerman, klinisch bioloog microbiologie: “Antibiotica zijn zeker geen wondermiddelen. Bovendien hebben ze nevenwerkingen en vormen ze een hoge kost voor de maatschappij. Willen we bacteriën doeltreffend blijven bestrijden, dan zullen we omzichtiger moeten omspringen met antibiotica. Er worden relatief weinig nieuwe antibiotica ontwikkeld, dus we moeten het stellen met wat we hebben. Een belangrijk gegeven, zeker als je weet dat bacteriën steeds resistenter worden. Door minder antibiotica te gebruiken, zal de resistentie van bacteriën op termijn afnemen. We sensibiliseren voorschrijver en patiënt hieromtrent. De overheid van haar kant informeert over de gevaren van een verkeerd antibioticagebruik.”

De boodschap is duidelijk: we moeten minder antibiotica gebruiken. Al is dat niet het enige opzet van het antibioticabeleid van het Jessa Ziekenhuis. Reinoud Cartuyvels: “Het gaat niet per se enkel om het minder gebruiken, maar vooral om het correcter gebruik van antibiotica.”

Facts & figures

  • Belgen gebruiken tot drie keer meer antibiotica dan Nederlanders.
  • Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat tot 50 % van het antibioticagebruik in ziekenhuizen mogelijk onjuist is.