HomeSamen sterk

Klinisch netwerk als basiseenheid van het ziekenhuislandschap

Klinische netwerken vormen de basiseenheid van de toekomst in het ziekenhuislandschap. Zowel de Vlaamse als de Federale Overheid evolueert naar erkenningen op het niveau van ziekenhuisnetwerken. Met de ziekenhuizen azVesalius Tongeren (azV), St.-Franciskusziekenhuis Heusden (SFZ) en Jessa staan we voor een aantal medische diensten en zorgprogramma’s reeds ver in de concrete samenwerking. Enkel zo kunnen we de beste zorgen zo dicht mogelijk bij onze patiënten brengen.

Het Jessa Ziekenhuis heeft al sinds 2008 een preferentieel, goed lopend samenwerkingsverband met het St.-Franciskusziekenhuis van Heusden. Met het az Vesalius dateert de eerste samenwerking van einde jaren ’90. We hebben een jarenlange samenwerking op vlak van diverse medische specialismen en sinds 2016 ook een preferentiële samenwerkingsovereenkomst op ziekenhuisniveau. Met het Sint-Trudo Ziekenhuis lopen ook al geruime tijd samenwerkingsverbanden op vlak van diverse medische diensten. Sint-Trudo dient nog te kiezen tot welk locoregionaal netwerk het zal toetreden.

In 2016 werd hard gewerkt aan de uitbouw van ons klinisch netwerk en deze inspanningen worden ook in 2017 verder gezet. Er wordt gewerkt aan een medisch strategisch plan, aan governance en er werden ook een aantal backoffice diensten naar voor geschoven waar prioritair zal gewerkt worden aan een verdere samenwerking.

Ook voor patiënten heeft de samenwerking vele voordelen. Enkele voorbeelden:

  • Via samenwerking op vlak van nierziekten zijn er vanuit Jessa satellietcentra opgericht voor dialyse in Heusden en Tongeren (samen met SFZ), zodat de patiënt dicht bij huis terecht kan voor deze chronische therapie. De nefrologen verplaatsen zich tussen deze centra.
  • Voor borstkanker wordt er samengewerkt tussen gynaecologen en de hierin gespecialiseerde oncologen. Zij stemmen behandelingen af en bespreken de patiënten met de collega’s van de andere ziekenhuizen via teleconferentie. Zo bundelen zij expertise en verhogen ze de kwaliteit van zorg voor de patiënt.
  • Jessa heeft een uroloog met expertise in robotchirurgie aangetrokken en kocht een chirurgische robot in 2016. Gezien de vereiste expertise en hoge kostprijs wordt hiervoor samengewerkt met alle urologen van SFZ, azV, STZ en het Jessa Ziekenhuis. Zij vormen ook een groep sinds eind 2016. De robot is gelokaliseerd in het Jessa Ziekenhuis, maar patiënten kunnen voor het pre- en postoperatieve traject dicht bij huis terecht.
  • Artsen met bepaalde subspecialisaties zijn actief in meerdere ziekenhuizen in het netwerk, zodat de patiënt deze zorg in het regionaal ziekenhuis kan krijgen (bijvoorbeeld een abdominaal chirurg met expertise in leverchirurgie, oncologen, hematologen, radiotherapeuten, reumatologen…).
  • ...