HomeSamen sterk

Huis- en ziekenhuisartsen werken beter samen

In 2016 sloten de Huisartsenkring Herkenrode en het Jessa Ziekenhuis een bindende samenwerkingsovereenkomst voor huisartsen en specialisten. De overeenkomst legt vast wat de rol van zowel de huisarts als de ziekenhuisarts is binnen het zorgtraject van de patiënt en hoe en in welke gevallen er door beide partijen wordt samengewerkt.

De samenwerkingsovereenkomst zegt wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Informatie en communicatie zijn hierbij cruciaal. Het document is een levend gegeven. Aan de basis liggen respect voor elkaars kunnen en gemeenschappelijke waarden naar de patiënt toe.

Dr. Rik Carlier, voorzitter Huisartsenkring Herkenrode: “Onze ervaringen kunnen helpen om het wettelijk kader in te kleuren. We stellen de overeenkomst voor alle huisartsenkringen beschikbaar. Het is raadpleegbaar op de website van Domus Medica en kan andere regio’s inspireren.”

Vanaf 1 juli 2016 verblijven huisartsen van de Herkenrode Huisartsenkring in Huis 9 van het Jessa Ziekenhuis. De wachtpost is geopend op weekend- en feestdagen en dient voor alle dringende medische problemen die niet kunnen wachten tot de reguliere huisarts van de patiënt opnieuw spreekuur heeft.

Facts & Figures

  • Huisartsenkring Herkenrode en Jessa Ziekenhuis werken al 30 jaar samen. Dit uitte zich onder andere in de ContactCommissie Huisartsen-Ziekenhuisartsen Hasselt. Daar werden oplossingen gezocht voor problemen die vaak opdoken tussen de eerste en de tweede lijn, zoals verwijzing, terugverwijzing, ontslagbrief en samenwerking met spoed.
  • Huisartsenkringen moeten samenwerkingsovereenkomsten met ziekenhuizen afsluiten om de continuïteit van de zorg te verzekeren. Dat staat te lezen in het Besluit van de Vlaamse regering van 26 juni 2015.