HomeSamen sterk

Evaluatiecentrum rijveiligheid

Senioren leven steeds langer en maken ook op hoogbejaarde leeftijd nog vaak deel uit van het autoverkeer. Maar hoe weet je of iemands lichamelijke en cognitieve vaardigheden nog goed genoeg zijn om een wagen te besturen? De rijvaardigheidstesten van Samen Veilig Mobiel – een initiatief van het Jessa Ziekenhuis en Imob/Uhasselt – wijzen het uit.

Mag vader of moeder nog wel autorijden? Deze vraag hoor je dagelijks op de dienst geriatrie. Er was duidelijk nood aan een kwalitatieve test. Om veilig een wagen te kunnen besturen, moet je zowel rijgeschikt als rijvaardig zijn. Rijgeschiktheid omvat het wettelijke luik: voldoet iemand aan de medische minimumnormen om achter het stuur te mogen plaatsnemen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan zicht en medicatiegebruik. Rijvaardigheid gaat daarentegen over het cognitieve luik en wordt nu dus getest door Samen Veilig Mobiel. Via een simulator wordt zowel het beoordelingsvermogen als de rijprestaties getest. Is de persoon nog in staat om een drukke rijweg te kruisen en links af te slaan? Kan hij of zij de situatie op een rotonde inschatten? De resultaten van de verschillende testen laten de arts toe om een onderbouwd advies te geven in verband met de rijveiligheid.

Een diagnose kan drie kanten opgaan:

  1. De persoon rijdt goed en krijgt het advies om deze vaardigheden te onderhouden.
  2. De testresultaten van de persoon vertonen knelpunten. We bieden trainingen aan in de rijsimulator.
  3. De persoon rijdt niet langer veilig. We bekijken samen de alternatieven en geven praktische tips over het gebruik van het openbaar vervoer, met de hulp van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer.

De diagnose omtrent de rijveiligheid is vertrouwelijk en behoort tot het medisch beroepsgeheim. Er is dus geen informatie-uitwisseling met verzekeringsmakelaars.

Op www.senior-test.be vind je tips en een test rond rijvaardigheid. Als je resultaat oranje of rood kleurt, neem je best contact op met Samen Veilig Mobiel via 011 33 88 66, info@samenveiligmobiel.be of www.samenveiligmobiel.be.