HomeCijfers & contact

Financiële cijfers

Jessa boekt bedrijfsresultaat van 7,7 miljoen euro.

Jessa sluit het boekjaar 2016 af met een bedrijfsresultaat van 7,7 miljoen euro, een stijging met 1,4 miljoen euro ten opzichte van 2015. Het netto resultaat bedraagt 11,2 miljoen euro.

Dit mooie resultaat bereiken we dank zij de dagelijkse inspanningen van onze artsen en medewerkers om een hoog kwalitatieve en efficiënte zorg aan te bieden. We willen ons ziekenhuis financieel gezond houden en voor voldoende middelen zorgen om onze ambities te realiseren. Blijvende inspanningen in tijden van schaarse middelen en vele uitdagingen voor een warme zorg met patiëntenbetrokkenheid zijn nodig. We blijven investeren in medische apparatuur, ICT, noodzakelijke verbouwingen... 
In 2017 is een investeringsbudget van 21 miljoen euro voorzien.


Personeelscijfers

2.250
Aantal Full Time Equivalenten
3.091
Aantal personen
Totaal
3091
Aantal medewerkers per personeelscategorie
  • 1.650 Verplegend personeel
  • 359 Paramedisch personeel
  • 462 Administratief personeel
  • 620 Ander personeel
Your browser does not support SVG.
Aantal medewerkers per personeelscategorie
  • 1.260 Voltijds
  • 1.831 Deeltijds
Your browser does not support SVG.
Geslacht
  • 534 Mannen
  • 2.557 Vrouwen
Artsen
Your browser does not support SVG.
380
Artsen & assistenten
Your browser does not support SVG.
100
Toegelaten artsen

Productiecijfers:

2013

2014

2015

2016

Aantal unieke patiënten1

186.110

189.420

195.954

195.185

Aantal klassieke opnames

37.702

38.278

38.320

38.079

Aantal spoedaanmeldingen

43.909

44.453

44.293

45.234

Aantal bevallingen

2.078

1.957

1.908

1.781

Aantal ingrepen OK

37.315

38.086

39.507

40.004

Aantal dagopnames² (excl miniforfaits)

49.129

53.286

54.452

53.802

Aantal gefactureerde raadplegingen3

126.145

156.382

165.799

170.783

1. Elke patiënt wordt jaarlijks éénmaal meegeteld, ongeacht zijn aantal ziekenhuiscontacten dat jaar (van bloedstaal tot opname). Het geeft een indicatie van bereik.

2. = aantal dagforfaits + aantal forfaits chirurgisch dagziekenhuis (excl miniforfaits)

3. Enkel de raadplegingen gefactureerd via ziekenhuis.

Jessazh.be

Campus Virga JesseTel. 011 33 55 11Fax 011 33 55 28

Campus SalvatorTel. 011 33 55 11Fax 011 33 55 28

Campus St.-UrsulaTel. 013 55 17 11Fax 013 55 07 09

Campus EkkelgardenTel. 011 32 66 00Fax 011 33 62 08