Doel van team

logo jessa roparun 2011 In eerste instantie is het de bedoeling dat elk team zoveel mogelijk fondsen verzamelt voor de Stichting Roparun. Er is dus niet alleen een rangschikking van snelste teams, maar ook één van teams naar gelang hun opbrengst.
De totale opbrengst van de Roparun 2010 bedroeg maar liefst 4,6 miljoen euro. De opbrengst wordt jaarlijks aan vele tientallen goede doelen besteed die met kanker te maken hebben.

Meer info: www.roparun.nl.

 

Het Jessa Team hoopt haar steentje te kunnen bijdragen voor de medemensen met kanker. Aangezien een deelname ook verschillende organisatorische aspecten met zich meebrengt (vervoer, kleding, ...) is het nodig om over een aanzienlijk sponsorbudget te beschikken.

 

 

Deelwebsite:

Roparun 2012 - Jessa Team 28