Wat na ontslag uit het revalidatiecentrum?

Vanaf de eerste week van je opname in het revalidatiecentrum starten wij met de voorbereiding van je leven ná je revalidatie. Van in het begin richten wij ons op wat je na ontslag terug wil doen en wat hiervoor nodig is. Dit zowel thuis als in je leefwereld waar je zal functioneren. Samen gaan wij op zoek naar oplossingen en ontwikkelen wij de nodige vaardigheden.

 

st.-Ursula

 

Om de terugkeer naar huis voor te bereiden, is het aangewezen dat je op ‘therapeutisch weekend’ of ‘proefweekend’ gaat om uit te proberen waar er nog problemen zijn die verder binnen het revalidatieprogramma kunnen aangepakt worden. Zo kan je in de praktijk ervaren in welke mate het lukt om zelfstandig te functioneren of welke hulpmiddelen echt handig zijn.

 

De medewerkers van de sociale dienst bekijken samen met jou, jouw familie en eventueel andere betrokken hulpverleners, welke stappen dienen gezet te worden.

 

Het ontslag wordt samen met jezelf, je partner of vertrouwenspersoon in teamverband besproken en vastgelegd. Dit gebeurt onder leiding van de revalidatiearts.

 

Op het ogenblik dat je terug naar huis gaat, is de thuiszorg reeds georganiseerd en kan er gezocht worden naar een zinvolle dagbezigheid. Ook de ambulante revalidatiemogelijkheden worden besproken en ingepland. Verder wordt voorzien in een medische opvolging door de revalidatiearts en wordt indien gewenst de huisarts op de hoogte gebracht van het ontslag en de bereikte doelen.

 

Indien het moeilijk is om terug naar huis te gaan, wordt er samen met jou naar een alternatieve oplossing gezocht.